Enneüs is een full service onderzoek- en adviesbureau. Wij bieden inzicht in prestaties en ervaringen en adviseren organisaties om de effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Wij werken landelijk en hebben vestigingen in Groningen en Utrecht.

Wij beheersen alle geijkte methoden en technieken van onderzoek die van een professioneel onderzoeksbureau verwacht mogen worden. Wij beschikken over eigen enquête en rapportage tools om onze onderzoeken optimaal uit te kunnen voeren en te rapporteren. Wij zijn zeer ervaren met onderzoek onder stakeholders zoals bijvoorbeeld klanten, medewerkers, bedrijven en consumenten. Zie ook onze voorbeeldcases.

Wij merken dat wij op inhoud en ervaring een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor organisaties. Onze klanten waarderen ons werk als persoonlijk, verfrissend en kundig. Zie ook enkele quotes van onze klanten.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht en dit heeft gevolgen voor onderzoeksbureaus. Wij zijn hier op voorbereid en hebben onze processen en procedures hierop ingericht. Wij zijn aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit betekent dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot marktonderzoek en statistiek.