"Ik heb Enneüs ervaren als een professioneel onderzoeksbureau. Er wordt goed meegedacht en vlot geanticipeerd op nieuwe vragen en inzichten. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat."
Ellen Stevens, manager Klant & Markt, Woonservice
"Enneüs maakte zich het onderwerp snel eigen en op basis van het inbrengen van hun expertise, hebben ze klanten geïnterviewd. Het resultaat geeft ons meer dan voldoende inzicht voor verdere ontwikkeling en vervolgonderzoeken."
Mathijs de Boer, Manager Marketing & Communicatie, TLN/VanDijk
"De Gemeente Alphen aan den Rijn is meer dan tevreden over de uitkomsten van het draagvlakonderzoek nachtfood-horeca uitgevoerd door onderzoeksbureau Enneus. Het rapport leverde een mooie basis voor de bespreking in de raadscommissie en voorzag in een weerspiegeling van de antwoorden c.q. reacties gegeven door alle onderzoeksgroepen."
Annemarie Langeveld - Teamleider Veiligheid en Inspectie
"Enneüs is met onze opdracht, het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder leden én een marktonderzoek onder niet-leden, voortvarend aan de slag gegaan. Door hun ervaring en expertise op dit gebied heeft de Bibliotheek Noordwest Veluwe nu praktische informatie om vervolgacties in gang te gaan zetten. De samenwerking met Enneüs was erg plezierig en de lijnen waren kort: er werd goed meegedacht in de voorliggende problematiek en er werd flexibel en pragmatisch gewerkt. Kortom, een zeer bevredigende ervaring."
Jaap Hölzken, Adviseur bedrijfsvoering en kwaliteitszorg, Bibliotheek Noordwest Veluwe
"We hadden een onderzoeksvraag die in zeer korte tijd moest worden beantwoord. Enneüs pakte dit snel en goed op en maakte zich het onderwerp eigen. We hebben veel baat gehad aan de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd."
Mark Julsing, Teamlead Business Intelligence, Noordhoff Uitgevers
"Enneus is in staat snel tot de kern van het probleem te komen. Daardoor was er ook een goede aansluiting van hun advies bij onze situatie. In korte tijd hebben zij veel neergezet en zijn flexibel inzetbaar qua capaciteit. Daarnaast is Enneus betrouwbaar in de communicatie en in haar toezeggingen. Kortom een professionele en prettige samenwerking."
Dorien Donker, Senior communicatie adviseur DUO
"Het contact met de onderzoekers van Enneüs verliep erg prettig. Zij waren vriendelijk, begripvol en professioneel. Door naar ons als opdrachtgever te luisteren en flexibel te zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek, is er aan onze behoefte voldaan. Aan de hand van de uitkomsten en aanbevelingen zijn we bezig de samenwerking met onze stakeholders verder te versterken."
Ferry Booij, Teamhoofd In- en doorstroom Unit Plaatsing bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
"Enneüs heeft voor de gemeente Rotterdam, gebiedscommissie Prins Alexander, naar onze volle tevredenheid een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Wij kregen goed inhoudelijk advies, er werd snel gereageerd op onze vragen en wij zijn blij met de wijze waarop de resultaten werden opgeleverd. "
Colette Evers, Office manager gemeente Rotterdam
"Wij hebben de samenwerking met Enneüs als zeer plezierig en constructief ervaren. Er werd goed naar ons geluisterd en actief meegedacht wat heeft geresulteerd in een representatief en kwalitatief goed onderzoek. Het feit dat we de ruwe resultaten nog vóór de oplevering konden ontvangen en gebruiken was een extra pluspunt. Die flexibiliteit en open communicatie zijn ons uitstekend bevallen."
Jonas van Dorp, Business Development Manager, Groningen Airport Eelde
"Enneüs zorgde op zorgvuldige wijze voor een betrouwbaar en representatief onderzoek, wat leidde tot duidelijke en goed te interpreteren conclusies in een overzichtelijk eindrapport."
Jan Stolk, Projectmanager Ingenieursbureau, Gemeente Amsterdam
"Enneüs heeft voor de gemeente Eemnes een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek en de samenwerking hebben aan onze verwachtingen voldaan! In een krap tijdpad heeft Enneüs een inwonerspeiling uitgevoerd met een goede analyse en een mooie presentatie in de raad. "
Else Ruizeveld de Winter, Gemeentesecretaris bij gemeente Eemnes
"Enneüs is een vakkundige en betrouwbare partner waarmee het erg prettig samenwerken is. Van begin tot eind was er sprake van goede en heldere communicatie. De betrokkenheid van Enneüs resulteerde in een duidelijk eindverslag waarmee we aan de slag kunnen."
Mireille Oosterlaar, Hoofd Marketing Fontana
"De samenwerking verliep erg soepel. Op basis van de doelstellingen van het waterschap zijn we aan de slag gegaan met een doeltreffende onderzoeksopzet. Enneüs werkte doelgericht, reageerde snel op onze vragen en het onderzoek heeft bruikbare inzichten gegeven waar we mee aan de slag kunnen."
Gaby Krikke, strategisch communicatieadviseur waterschap Noorderzijlvest
"Onderzoeksbureau Enneüs is een onderzoekspartner die zorgvuldig te werk gaat. De communicatie verloopt makkelijk en de samenwerking is soepel. We zijn erg tevreden over de helder geformuleerde rapportage."
Frits van den Boomgaard, adjunct-directeur Eemland Wonen
"Meten is weten en in onze ontdekkingstocht naar de perfecte match tussen ons evenement op het TT-Circuit in Assen en de doelgroep is het jaarlijkse onderzoek van Enneüs onmisbaar. Met de scores houden we focus op de kwaliteit van onze organisatie en de belevingswereld die onze deelnemers ervaren."
Frank Beekman, directeur/organisator TT-Run Assen
"In goede samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs hebben we in een kort tijdsbestek inzicht gekregen in het niveau van onze medewerkerstevredenheid. Hiermee hebben we concrete handvatten voor verdere verbetering aangereikt gekregen."
Gerke Brouwer - Directeur-bestuurder Woongroep Marenland
"Dankzij de prettige samenwerking met volop persoonlijk contact met Enneüs hebben we de KING Burgerpeiling met een grote respons kunnen afronden. Door het geleverde maatwerk beschikken wij nu over een prettig leesbare en overzichtelijke rapportage."
Ria van der Laan-Olijve - medewerker Dienstverlening gemeente Midden-Drenthe
"Het onderzoek dat we in samenwerking met Enneüs uitvoerden, leverde ons bruikbare en nieuwe inzichten op waarmee we verder kunnen. Prettige samenwerking en snel resultaat!"
Roger Groesz - Teamleider Marketing & Communicatie Hanzehogeschool Groningen
"De onderzoekers van Enneüs hebben met hun expertise en drive in een involverend proces, een substantiële bijdrage aan het ontstaan van de Stenden Hogeschool deeltijdopleiding Associate degree Service Welzijn & Zorg geleverd."
Roland Kuipers - Academic dean at Stenden Hogeschool
"Dankzij Enneüs is het gelukt om innovatieve bedrijven op een nieuwe manier in kaart te brengen en hun behoeften te bepalen, waardoor we ons beleid veel gerichter kunnen inzetten."
Menno Huijs - Program Manager Port & Maritime Business at Gemeente Rotterdam
"De gemeente Breda en in het bijzonder de afdeling duurzaamheid en de accountmanagers zijn zeer tevreden over het door Enneüs geleverde inzicht!"
Mylène Hodzelmans - Senior adviseur economie Gemeente Breda
"Enneüs is in staat geweest om in opdracht van drie gemeenten uit de provincie Drenthe en de provincie Groningen een omvangrijk en kwalitatief goed onderzoek uit te voeren naar het draagvlak voor windenergie. Gelet op de grote belangen, de politieke gevoeligheid en de gepolariseerde opvattingen over dit onderwerp is dat een prestatie die vermeld mag worden."
Peter van der Veen, Projectcoördinator Afdeling Ruimte, Aa en Hunze
"Enneüs is betrokken, waarborgt een plezierige samenwerking en zorgt voor waardevolle onderzoeksresultaten waarmee vervolgstappen kunnen worden gezet."
Alexander Wenker, Projectontwikkelaar, Van Wijnen BV
"Naast een plezierige samenwerking is ook de inhoudelijke deskundigheid van Enneüs een reden om in de toekomst met elkaar verder te gaan."
Nienke Bastiaans, Hoofd Educatie & Communicatie Rijksuniversiteit Groningen
"Marktonderzoeksbureau Enneüs is een ter zake zeer kundig onderzoeksbureau met een zeer heldere presentatie van onderzoeksresultaten. Contact met het onderzoeksteam is plezierig en persoonlijk."
Arend Middelveld, voorzitter Raad van Bestuur Biblionet Groningen
"Onder mijn leiding voert de Hanzehogeschool Groningen jaarlijks diverse onderzoeken uit, waarbij we regelmatig erg prettig samenwerken met Enneüs."
Karel Jan Alsem, lector Marketing Hanzehogeschool Groningen
"Het gebruikersonderzoek heeft praktische handvatten opgeleverd waar we mee aan de slag kunnen. De samenwerking met Enneüs is plezierig: ze denken met je mee, zijn flexibel en werken vlot. In de toekomst schakelen we ze zeker nog eens in."
Nienke Sikkema, strategisch marketeer Biblionet Groningen
"Het marktonderzoek in Europa voerde Enneüs snel maar toch zeer zorgvuldig voor ons uit. De resultaten gaven veel concrete aanknopingspunten!"
Christel Werkman, directeur Werkman Horseshoes
"Enneüs is voor ons een gedegen partner in marktonderzoek met wie je samen het onderzoek doorleeft. De verfrissende en praktische aanpak gecombineerd met de duidelijke communicatie hebben een positieve indruk op ons gemaakt."
Fokke Ros, directeur Elton BV
"Enneüs voerde op korte en krachtige wijze een onderzoek op maat voor ons uit, dat veel concrete inzichten gaf in hoe onze medewerkers hun werk ervaren en beleven."
Jelmer Akkerman, OR-lid WTC Expo Leeuwarden
"Wij werken al jaren samen met Enneüs voor congresevaluaties. De evaluaties geven ons goed inzicht in de ervaringen van congresdeelnemers met Groningen als congresstad, de waardering van hotels in de stad Groningen, de bereikbaarheid van Groningen en de waardering van de locatie en organisatie van een congres."
Mariska Pater, directeur Groningen Congres Bureau