Onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij spelen diverse aspecten een rol, zoals voldoende instroom van leerlingen en studenten, goed geschoold personeel en een goede tevredenheid bij leerlingen en hun ouders of verzorgers. Goed onderzoek kan hierbij de nodige inzichten verschaffen.

Ervaring Enneüs

Vanuit Enneüs hebben wij de afgelopen jaren veel onderwijsinstellingen (zoals universiteiten, HBO, MBO en basisscholen) mogen helpen, maar ook werken wij voor organisaties die toeleverancier zijn van het onderwijs. Denk hierbij aan uitgeverijen en distributeurs van leermiddelen en studiematerialen. Tevens hebben wij onderzoeksopdrachten uitgevoerd voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Naast een plezierige samenwerking is ook de inhoudelijke deskundigheid van Enneüs een reden om in de toekomst met elkaar verder te gaan.

Nienke Bastiaans, Hoofd Educatie & Communicatie Rijksuniversiteit Groningen


Onderzoek voor universiteiten

Wij hebben meerdere Nederlandse universiteiten mogen helpen met (markt-)onderzoek. Universiteiten (zoals Wageningen University) kunnen wij bijvoorbeeld ondersteunen bij de dataverzameling ten behoeve van promotieonderzoeken. Maar ook werken wij voor diverse faculteiten en ondersteunende afdelingen van de Rijnuniversiteit Groningen waarvoor wij onderzoeken uitvoeren, zoals klantonderzoek, marktonderzoeken, medewerkersonderzoek of onderzoek onder potentiële studenten en alumni.

Onderzoek in het HBO en MBO

Naast universiteiten zijn wij als onderzoeksbureau betrokken bij diverse Nederlandse hogescholen en MBO-instellingen waarvoor wij onderzoeken verrichten. Wij doen voor hen onderzoek onder studenten, professionals, alumni en werkgevers. Maar ook onder andere relevante stakeholders zoals stagebiedende organisaties en samenwerkingsrelaties.

Onderzoek in het Voortgezet Onderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs ondersteunen wij met onderzoek onder bijvoorbeeld HAVO en VWO-scholieren als het gaat om de keuze die zij moeten gaan maken voor een vervolgopleiding en studiestad. Wat vinden zij belangrijk in hun keuze? Hoe ziet hun oriëntatie- en keuzeproces eruit? En welke rol spelen hun ouders/vertegenwoordigers, of de leraar/decaan hierbij? Wij hebben op basis van onze ervaring met deze onderwerpen diverse voorbeeldvragenlijsten die wij ter inspiratie aan u kunnen voorleggen.

Onderzoek in het Primair Onderwijs

Ook in het Primair Onderwijs, voor (koepels van) basisscholen dus, werken we aan verschillende soorten onderzoek. Denk aan tevredenheidsonderzoek onder ouders, of aan een onderzoek onder medewerkers in het primair onderwijs.

Onderzoek in de VSO

Organisaties uit de VSO, de voorschoolse opvang, zijn ook bij ons aan het juiste adres. Zo voeren we bijvoorbeeld ook voor deze organisaties verschillende vormen van marktonderzoek uit, zoals tevredenheidsonderzoek onder ouders en medewerkers, maar ook bijvoorbeeld imago onderzoek. Een mooie casus is de casus van SKSG uit Groningen.

Onderzoek voor uitgeverijen en distributeurs

Naast onderwijsinstellingen werken wij voor de leveranciers van studiematerialen en leermiddelen. Bijvoorbeeld voor Noordhoff Uitgevers en voor The Learning Network. Voor hen doen wij onderzoeken naar ervaringen en wensen met betrekking tot leermiddelen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onderzoek in het onderwijs, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).