Gemeenten

Nederlandse gemeenten hebben de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijkheden toebedeeld gekregen. Het beleid dat gemeenten ontwikkelen, is gericht op de eigen inwoners en de bedrijven die in de gemeente gevestigd zijn. Om gemeentelijk beleid te kunnen ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren zijn inzichten nodig. Inzichten die wij met goed onderzoek voor gemeenten ophalen en in beeld brengen. Wij zijn een ervaren onderzoeksbureau voor gemeenten en helpen gemeenten met allerhande onderzoeksvraagstukken.

Expertise en ervaring

Als onderzoeksbureau voor gemeenten beschikken wij over alle relevante kennis, kunde, middelen én aantoonbare ervaring om een onderzoek zo optimaal mogelijk voor uw gemeente op te zetten en uit te voeren.

 • Onze medewerkers zijn ervaren met onderzoek in gemeenteland. Op basis van ieder onderzoeksvraagstuk formeren wij het juiste projectteam. Wij hebben de beschikking over onder andere onderzoeksadviseurs, data-analisten, interviewers of een belteam die u van dienst kunnen zijn.
 • Wij hebben de afgelopen jaren voor meer dan 100 verschillende Nederlandse gemeenten onderzoek gedaan binnen verschillende beleidsterreinen, thema’s en doelgroepen.
 • Wij zijn een betrouwbare partner gebleken voor gemeenten. Graag verwijzen wij u naar diverse quotes van klanten die met ons samenwerken.
 • Daarnaast beschikken wij over alle relevante certificeringen die u van een goed onderzoeksbureau mag verwachten. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle (internationale) normeisen op het gebied van marktonderzoek, informatiebeveiliging en privacy.

Voorbeelden van onderzoeken voor gemeenten

Enkele sprekende voorbeelden uit ons portfolio op het gebied van onderzoeken voor gemeenten zijn de volgende:

 • Onderzoek leefbaarheid en veiligheid
  Een leefbaarheidsonderzoek biedt gemeenten inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in een gemeente. Wij helpen gemeenten met het uitvoeren van leefbaarheidsonderzoeken.
 • Burgerpeiling en Ondernemerspeiling van VNG Realisatie
  Wij zijn één van de onderzoeksbureaus die VNG Realisatie heeft geselecteerd om de Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling te mogen uitvoeren. De peilingen bieden gemeenten inzicht in ervaringen van burgers en ondernemers over thema’s zoals woon- en leefomgeving, relatie burger/ondernemer en de gemeente, dienstverlening en vestigingsklimaat. Resultaten leveren wij aan bij VNG Realisatie voor publicatie op Waarstaatjegemeente.nl.
 • Draagvlakonderzoek
  Voor gemeenten voeren wij ook volop draagvlakonderzoeken uit waarbij vaak (politiek) beladen onderwerpen in de vorm van een peiling aan inwoners worden voorgelegd. Denk hierbij aan de realisatie van wind- of zonneparken of grote infrastructurele bouwprojecten. Sinds 2010 zijn wij één van de marktleiders op dit vlak. Op onze aparte website www.draagvlakonderzoek.nl vindt u veel en diverse voorbeelden.
 • Onderzoek afvalinzameling
  Vanuit de Rijksoverheid zijn de zogenaamde VANG-doelstellingen ontwikkeld waar gemeenten aan moeten gaan voldoen. Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Het gaat hierbij om het verbeteren van de afvalpreventie en -scheiding van huishoudelijk afval.
  Wij ondersteunen gemeenten met het verkrijgen van de juiste inzichten.
 • Opzetten en beheren van burgerpanels
  Wij hebben een online platform ontwikkeld waarmee wij burgerpanels voor gemeenten kunnen beheren. Ons platform bestaat uit enquête- en rapportagesoftware waarmee waarmee wij panels kunnen opzetten en beheren, waarna onder inwoners onderzoeken kunnen worden uitgezet. Uiteraard rapporteren wij (realtime) op een overzichtelijke wijze de onderzoeksresultaten.
 • Onderzoek Sociaal Domein
  In samenwerking met ons moederbedrijf, onderzoeksbureau ZorgfocuZ, voeren wij diverse onderzoeken uit op het gebied van het sociaal domein zoals beleidsevaluaties en de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet.
 • Onderzoek bedrijventerreinen
  Hoe kunt u als gemeente het beste acquisitie plegen voor uw bedrijventerreinen? Waar kunt u zich op richten? Wij hebben beproefde methoden van onderzoek beschikbaar om u hierbij te helpen. Bekijk hier een het praktijkvoorbeeld over onderzoek naar bedrijventerrein.
 • Onderzoek woonlasten
  De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Wij doen voor gemeenten onderzoek naar deze vraagstukken. Hiervoor hebben wij diverse voorbeeldvragenlijsten beschikbaar.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden qua onderzoek voor uw gemeente? Wilt u met ons sparren over de juiste aanpak van uw onderzoeksvraag? Of wilt u direct een offerte aanvragen voor uw onderzoek? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).