Duurzaamheid & Energie

Duurzaamheid is meer dan ooit een actueel thema. Alles wordt duurzamer en meer verantwoord, met meer oog voor de natuur en de toekomst. De gewenste energietransitie leidt tot uitdagende opgaven voor overheden en organisaties in het speelveld van duurzaamheid en energie. Vanuit Enneüs ondersteunen wij organisaties en overheden met marktonderzoeken en ervaringsonderzoeken onder inwoners.

Onderzoeken met wetenschappelijke basis

Onze onderzoeken geven inzicht in de wijze waarop consumenten en burgers aankijken tegen bepaalde energievraagstukken en initiatieven op dit vlak.


Enneüs is in staat geweest om in opdracht van drie gemeenten uit Drenthe een omvangrijk en kwalitatief goed onderzoek uit voeren naar het draagvlak voor windenergie. Gelet op de grote belangen, de politieke gevoeligheid en de gepolariseerde opvattingen over dit onderwerp is dat een prestatie die vermeld mag worden.

Peter van der Veen – Projectcoördinator Afdeling Ruimte


Een mooi voorbeeld hiervan zijn enkele draagvlakonderzoeken die wij hebben uitgevoerd aangaande de ontwikkeling van windmolen- en zonneparken. Bij deze onderzoeken maken wij gebruik van wetenschappelijke modellen zoals het model van kennis, houding en gedrag. De vragenlijsten voor deze onderzoeken worden dan ingedeeld rondom dit model.

  • Kennis: Wat weet de doelgroep over het windmolenpark?
  • Houding: Welke gevoelens heeft de doelgroep ten opzichte van het windmolenpark?
  • Gedrag: Wat is de actiebereidheid van de doelgroep?

De onderzoeken worden verder uiteraard ingericht op basis van uw informatiebehoefte als opdrachtgever. Wij hebben onderzoeken uitgevoerd in opdracht van onder andere gemeenten en projectontwikkelaars van zonnepark en windparken.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onderzoek op het gebied van duurzaamheid en energie, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Arjan Rozema en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).