‘Welstandscommissie heeft grote waarde’ – onderzoek gemeente Heemstede uitgevoerd door Enneüs

22 september 2020

In 2019 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid voor heel Heemstede te evalueren en hierbij ook de inwoners te betrekken, zodat duidelijk wordt welke mate van welstand in Heemstede gewenst is. De evaluatie moest informatie vanuit relevante doelgroepen opleveren, over de (on)wenselijkheid van nieuw welstandsbeleid. De enquête moest antwoord geven op de vragen:

  • Hoe wordt het welstandsbeleid in Heemstede ervaren?
  • Hoe wordt de welstandscommissie in Heemstede ervaren?
  • Vindt men in Heemstede het welstandsbeleid en de welstandscommissie noodzakelijk?

Vanuit onderzoeksbureau Enneüs hebben wij dit onderzoek voor de gemeente Heemstede uitgevoerd. Wij hebben onderzoek uitgevoerd onder ervaringsdeskundigen zoals architecten, bouwkundig adviesbureaus, aannemers en inwoners die na 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels aan de gemeente gerapporteerd. Zie hier een recente publicatie in het Haarlems Dagblad.

Delen via: