Nieuwe voorbeelden van onze marktonderzoeken toegevoegd!

21 september 2021

Vlak voor en tijdens de zomerperiode ronden we vaak veel onderzoeksprojecten af. Met gepaste trots hebben we weer, uiteraard met toestemming van onze gewaardeerde opdrachtgevers, een aantal mooie nieuwe praktijkvoorbeelden opgenomen van onze marktonderzoeken.

Op de pagina met voorbeeldcases is een uitgebreide lijst met cases van onze onderzoeken te vinden, waaraan recent zijn toegevoegd:

  • Het marktonderzoek dat we uitvoerden voor de International Police Association. Deze organisatie, ook wel de IPA genoemd, is de grootste politievereniging ter wereld met in 2021 ruim 360.000 leden in 65 landen. Wij voerden een imago-onderzoek uit voor de Nederlandse tak van deze organisatie, waarbij we alle ruim 60.000 politiemedewerkers uitnodigden om een vragenlijst in te vullen. De respons leverde mooie betrouwbare en representatieve inzichten op over hoe de leden tegen de IPA aankijken, wat zij kennen van de organisatie maar ook wat er goed gaat en waar nog verbeterkansen liggen.
  • We voerden een draagvlakonderzoek uit voor de gemeente Noordwijk. De gemeente vroeg ons om een onderzoek te doen naar het draagvlak voor een eventuele uitbreiding van de parkeerregulering mede door het invoeren van betaald parkeren.
  • Onderzoeksbureau Enneüs voerde ook een huurdersonderzoek uit voor woningcorporatie Wierden & Borgen, een woningstichting ruim 6.700 sociale huurwoningen in de provincie Groningen. Wij werden gevraagd om onderzoek te doen naar communicatiemiddelen die huurders van we corporatie gebruiken en in hoeverre de communicatiekanalen die ingezet worden aansluiten bij de doelgroep.

We nemen geregeld nieuwe voorbeeldcases op op onze website; we nodigen u van harte uit om met regelmaat een kijkje te nemen op onze website om te zien welke mooie onderzoeksprojecten we hebben mogen uitvoeren!

Delen via: