Helft van omwonenden winkelcentrum in Nijkerk ervaart overlast van hangjongeren

5 april 2022
gemeente-Nijkerk

Enneüs heeft de gemeente Nijkerk afgelopen najaar ondersteund bij een onderzoek naar overlast in de omgeving van winkelcentrum Paasbos. Omwonenden konden een enquête invullen, waaruit bleek dat ongeveer de helft van hen wel eens overlast ervaart. AD rapporteert over het onderzoek en over de aanvullende maatregelen die de gemeente voor ogen heeft. Aankomend najaar zal Enneüs middels een nieuwe meting nagaan wat het effect is van deze maatregelen.

Meer over de diverse onderzoeken die wij uitvoeren voor gemeenten leest u hier.

Delen via: