Toukomstprojecten ruim 12.500 keer beoordeeld!

22 oktober 2020

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Met Toukomst willen de initiatiefnemers bouwen aan projecten voor de toekomst van Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De projecten die uiteindelijk zullen worden uitgevoerd, worden gekozen door een beoordelingscommissie en de Groningse bevolking. Enneüs heeft meegewerkt aan dit initiatief door de beoordelingen van bewoners in een samenvattend rapport te bundelen.

Wat gebeurt er met de beoordelingen?

Op 22 september presenteerde Toukomst 59 projecten die zijn bedacht door inzenders en meedenkers van de meer dan 900 Toukomstideeën. Tot en met 4 oktober hebben inwoners van Groningen hun mening gegeven over deze projecten. Elke Groninger, van jong tot oud, kon op de website en via een aparte Toukomst huis-aan-huiskrant de verschillende projecten beoordelen. In totaal zijn er meer dan 30.000 beoordelingen van ongeveer 6000 Groningers binnen gekomen.

De beoordelingen worden meegegeven aan het Toukomstpanel. Dit panel maakt de komende periode een advies over de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomst beschikbaar is. Om alle beoordelingen op een rijtje te zetten, is onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs ingeschakeld. Het rapport dat Enneüs heeft gemaakt is op 20 oktober aan het panel overhandigd. Het panel geeft uiteindelijk een advies aan het bestuur over de uit te voeren projecten.

Het rapport is terug te vinden op de website van Toukomst.

Delen via: