Statistische methoden

In de basis presenteren we kwantitatieve onderzoeksresultaten door middel van rechte tellingen, bijvoorbeeld met behulp van tabellen en eenvoudige grafische weergaven. Daarnaast bestaan er aanvullende mogelijkheden om statistische toetsen, diepgaande analyses en visuele weergaven toe te passen op de verzamelde gegevens. Door gebruik te maken van deze statistische methoden kan er waardevolle aanvullende informatie uit de data worden verkregen.

Vergelijkingstabel

Met behulp van een vergelijkingstabel kunnen verschillende groepen met elkaar worden vergeleken in één tabel. Deze tabel kan worden ingezet voor verschillende subgroepen en/of verschillende meetmomenten. Voor elke vraag wordt het gemiddelde per doelgroep gepresenteerd, waarbij wordt getoetst of de scores statistisch significant van elkaar verschillen.

Correlatieanalyse

Een correlatieanalyse meet de samenhang tussen twee  vragen en/of variabelen. Door middel van deze analyse kan worden onderzocht of er een positieve samenhang bestaat tussen de reacties op de verschillende vragen/variabelen. Dit biedt de mogelijkheid om ervaringen en percepties beter te begrijpen.

Regressieanalyse

Een regressieanalyse kan worden ingezet om het effect van een (of meerdere) verklarende variabele(n) op een onafhankelijke variabele  in kaart te brengen. Het effect van leeftijd op tevredenheid kan bijvoorbeeld worden berekent, waardoor voorspellende factoren (in dit geval tevredenheid) in beeld kan worden gebracht.

Woordwolk

Een woordwolk presenteer op een visuele manier de woorden die vaak worden genoemd door respondenten. Onbelangrijke woorden, zoals lidwoorden, voornaamwoorden en stopwoorden worden genegeerd, en de grootte van het woord in de wolk geeft aan hoe vaak de term is genoemd.

Sentimentwolk

Vragenlijstonderzoek levert soms veel antwoorden op. Door middel van een sentimentwolk kunnen de antwoorden op de gestelde vragen eenvoudig, laagdrempelig en toegankelijk worden weergegeven. Dit maakt het gemakkelijk om de resultaten te kunnen bestuderen en interpreteren, en in één oogopslag te zien of respondenten positief of negatief reageren op bepaalde thema’s.

Termfrequency – inverse document frequency

TF-IDF (term frequency – inverse document frequency) betreft een methode om antwoorden op open vragen te analyseren en verschillen tussen doelgroepen of meetjaren te identificeren. Met behulp van deze methode kan snel worden achterhaald welke specifieke woorden worden genoemd.

Prioriteitenmatrix

Een prioriteitenmatrix biedt inzicht in welke thema’s de meeste aandacht verdienen om de algemene tevredenheid zo positief mogelijk te beïnvloeden. Op deze manier verkrijgt u niet alleen inzicht in de perceptie van respondenten met betrekking tot verschillende thema’s, maar ook in welke thema’s de hoogste prioriteit hebben.

Netwerkanalyse

Met een netwerkanalyse worden verbanden tussen spontaan genoemde associaties eenvoudig in beeld gebracht. Hierdoor kunnen verbanden tussen thema’s of associaties worden geïdentificeerd en worden (clusters in) netwerken zichtbaar gemaakt. Deze methode is geschikt voor het analyseren van vragen waarbij respondenten gevraagd worden om spontane korte associaties te benoemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over statistische methoden, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 82 00 461 (locatie Groningen) of 030 20 74 269 (locatie Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten