Woningcorporaties

Huurdersonderzoek en Marktonderzoek voor woningcorporaties
Als woningcorporatie is het van groot belang om inzicht in de (lokale) markt te hebben. Op deze manier kunt u aansluiten bij de wensen van woningzoekenden en bij huidige huurders. Op basis van die inzichten kunt u bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingsprojecten de juiste keuzes maken als het gaat om de locatie, type en aantal woningen, prijs en doelgroep. Meer inzicht in de markt en in wensen van de doelgroep vergroot uw kansen op een succesvolle exploitatie van woonruimte. Goed marktonderzoek is een must, onder meer voert Enneüs dus huurdersonderzoek uit voor de Aedes-benchmark.

Onderzoekspartner van Aedes

Wij zijn huurdersonderzoek woningcorporatiesonderzoekspartner van Aedes (vereniging van woningcorporaties). Om corporaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, is er de ‘Aedes benchmark’ waarin corporaties met elkaar worden vergeleken, onder meer op het prestatieveld ‘Huurdersoordeel’. Enneüs is door Aedes aangemerkt als onderzoeksbureau dat voldoet aan de Aedes validatiecriteria om deze onderzoeken uit te voeren. Wij mogen en kunnen dus deelscores en indicatoren meten bij woningcorporaties en (indien wenselijk geacht door de corporatie) aanleveren bij Aedes. Enneüs meet voor corporaties hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen en kan dit aanleveren zodat corporaties onderling kunnen vergelijken in de landelijke benchmark van Aedes.


Enneüs is een onderzoekspartner die zorgvuldig te werk gaat. De communicatie verloopt makkelijk en de samenwerking soepel. Wij zijn erg tevreden over de helder geformuleerde rapportage. 

Frits van den Boomgaard – Adjunct-directeur Eemland Wonen


Voorbeelden van onderzoek voor woningcorporaties

Door middel van een mix aan onderzoeksmethoden kunnen wij u inzicht geven in uw marktsituatie of in behoeften en ervaringen van doelgroepen zoals huurders en medewerkers. Voorbeelden va onderzoeken die wij voor woningcorporaties hebben uitgevoerd zijn:

  • Medewerkersonderzoek. Een onderzoek onder medewerkers hoeft niet altijd groots opgezet, arbeidsintensief en duur te zijn. Wij beschikken over vragenlijsten en methoden die bewezen succesvol zijn. U kunt hier ook mee benchmarken.
  • Huurdersonderzoek waarbij ervaringen en behoeftes van huurders centraal staan. Wij kunnen een onderzoek op maat voor u opstellen of sluiten aan bij initiatieven vanuit de markt, zoals de Aedes-benchmark.
  • Imago onderzoek. Hoe kijken (potentiële) huurders aan tegen een woningcorporatie? Hebben ze positieve of negatieve associaties? Wel effect heeft dit op de vraag naar huurwoningen van deze corporatie?  Etc. Wij hebben ervaring met imago onderzoeken en kunnen u uitgebreid informeren over de mogelijkheden.
  • Maatwerkonderzoeken. Wij hebben onderzoek gedaan naar de wensen van huurders in relatie tot het scheiden van wonen en zorg. Of naar het effect van en ervaringen met de communicatie van een woningcorporatie? Wij kunnen op basis van uw behoefte een maatwerk onderzoeksplan opstellen.

Kunnen wij u ergens mee helpen?
Voor meer informatie over marktonderzoek, medewerkersonderzoek of huurdersonderzoek voor woningcorporaties, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 0, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Acantus is een woningcorporatie in Noordoost- en Oost-Groningen; de corporatie bezit zo’n 13.000 huurwoningen en is daarmee een zeer prominente speler in deze regio. Vanuit de missie van Acantus (‘Voel je thuis') werkt de Groningse woningcorporatie er dagelijks aan om mensen niet alleen een goede en betaalbare huurwoning te bieden; het gaat Acantus ook om het bieden van een plezierige woonomgeving. ‘Wonen staat voor gemak en comfort, voor veiligheid en gemeenschapszin, in de straat, de wijk en in de buurt’, zo stelt Acantus op haar website.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Domesta is een woningcorporatie met zo’n 10.000 woningen en zeven verzorgingscomplexen in de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden en Borger-Odoorn. Bij Domesta werken ongeveer 125 medewerkers vanuit één centrale vestiging in Emmen; zij zetten zich er dagelijks voor in om zo goed mogelijk woonaanbod in de omgeving te organiseren. Tegenwoordig hoort daar ook goede online dienstverlening bij.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is door woningcorporatie Eemland Wonen gevraagd om een communicatie onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft betrekking op 24 seniorenwoningen die die volgens de plannen van de woningcorporatie gesloopt moeten worden.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs heeft de tevredenheid van de medewerkers van Woongroep Marenland in kaart gebracht. De organisatie wilde namelijk weten wat de wensen en behoeften van de medewerkers zijn en hoe de tevredenheid verder kan worden bevorderd.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Aan onderzoeksbureau Enneüs is gevraagd om onderzoek te doen naar de behoeften van de woningzoekenden die bij Acantus staan geregistreerd. In dit behoefteonderzoek zijn tevens de dienstverlening en communicatie meegenomen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Medewerkerstevredenheidsonderzoek om de algemene tevredenheid van de werknemers over hun werkgever Weststellingwerf te onderzoeken.
Meer over dit praktijkvoorbeeld