Waterschappen

Een waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Sommige waterschappen in Nederland noemen zich op historische gronden hoogheemraadschap, maar voeren in principe dezelfde taken uit. Enneüs (onderzoeksbureau waterschappen) heeft voor diverse waterschappen marktonderzoek en klantenonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld naar de naamsbekendheid en het imago van waterschappen.

onderzoek waterscchappenDiversiteit aan stakeholders
Wat interessant is aan waterschappen, is de diversiteit aan stakeholdersgroepen (belanghebbenden) waarmee Waterschappen te maken hebben. Agrariërs zijn bijvoorbeeld een heel belangrijke doelgroep, die vaak op een specifieke en goed doordachte manier benaderd moeten worden om deel te nemen aan onderzoek. Maar ook de doelgroepen inwoners, mede-overheden (zoals provincies) bedrijven en maatschappelijke organisaties vragen een specifieke benadering. Een hele uitdaging, wat het onderzoek voor waterschappen extra interessant maakt.

Voorbeeldprojecten
Hieronder vindt u enkele voorbeeldprojecten van soorten onderzoek die wij uitvoerden voor enkele waterschappen. Wat interessant is, is dat  waterschappen met een soortgelijke onderzoeksvraag met elkaar in contact gebracht kunnen worden om onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld imago-onderzoek te benchmarken

Kunnen wij u ergens mee helpen?
Voor meer informatie over marktonderzoek, medewerkersonderzoek of imago-onderzoek voor waterschappen, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55, een e-mail sturen naar r.klein.koerkamp@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk gaan in 2019 maatregelen uitvoeren in Noordwijk ten behoeve van de verbetering van de grondwaterhuishouding en de herinrichting van de Grent/Parallel Boulevard/Wantveld. Aanleiding hiervoor is de verhoogde grondwaterstand die onder andere is ontstaan na de aanleg van de dijk in duinconstructie en het infiltreren van regenwater in het gebied rondom de Parallel Boulevard in 2008.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs heeft in opdracht van waterschap Noorderzijlvest onderzoek gedaan naar de reputatie en de klanttevredenheid van het waterschap bij haar stakeholders.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is door Wetterskip Fryslân gevraagd om een onderzoek te doen naar het effect van externe communicatie onder haar stakeholders. Eén van de doelen is om de dialoog met de stakeholders verder te optimaliseren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld