Onderwijs

Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij spelen diverse aspecten een rol, zoals voldoende instroom van leerlingen / studenten, goed geschoold personeel en een goede tevredenheid bij leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Onderzoek in het onderwijs – wat kan Enneüs voor u betekenen?

Enneüs kan voor uw onderwijsinstelling diverse uiteenlopende onderzoeken uitvoeren. Denk hierbij aan:


“Naast een plezierige samenwerking is ook de inhoudelijke deskundigheid van Enneüs een reden om in de toekomst met elkaar verder te gaan.”

Nienke Bastiaans, Hoofd Educatie & Communicatie Rijksuniversiteit Groningen


Kunnen wij u helpen?

Voor meer informatie over onderzoek in het onderwijs, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via  050 – , een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 heeft basisschool PCBO Smallingerland een vitaliteitsplan voor haar medewerkers geïmplementeerd. Het doel van dit plan is het werkvermogen van medewerkers te vergroten. Daarnaast wordt er gewerkt met een scholings- en professionaliseringsplan, om de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en de professionaliteit van de organisatie als geheel te verhogen en actueel houden. PCBO heeft aan Enneüs gevraagd om een medewerkersonderzoek uit te voeren, waarbij zowel het vitaliteitsplan alsook het scholings- en professionaliseringsplan zouden worden betrokken. Daarnaast dient het medewerkerstevredenheidsonderzoek als een kans om de medewerkerstevredenheid te meten en in beeld te brengen waar de organisatie en haar medewerkers op dit moment staan.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De Universiteit van Wageningen, tegenwoordig ‘Wageningen University & Research’ voert jaarlijks diverse promotieonderzoeken uit, waarvoor data verzameld dienen te worden.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is gevraagd om een marketingonderzoek uit te voeren ten behoeve van de internationale werving van de Hanzehogeschool. Inzicht vergaren in ‘customer journey’ van internationale studenten, zodat de internationale werving een impuls kan krijgen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Het FSSC (Financial Shared Service Centre) is als onderdeel van de RUG ingericht om de financiële en administratieve dienstverlening binnen de RUG te standaardiseren. Het FSSC heeft Enneüs gevraagd om een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De Stenden Hogeschool heeft Enneüs gevraagd om door middel van onderzoek een bijdrage te leveren aan de aanvraag macrodoelmatigheid.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Positioneringsonderzoek Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De Hanzehogeschool heeft Enneüs gevraagd onderzoek te doen voor een nieuw op te zetten deeltijdopleiding Social Work. Hoe kan de nieuwe opleiding volgens werkgevers en studenten het best worden vormgegeven?
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De Hanzehogeschool uit Groningen heeft diverse lectoraten, waaronder het Lectoraat Marketing/Marktgericht ondernemen. Binnen dit lectoraat is een belangrijk rol weggelegd voor marketingonderzoek, dat wordt uitgevoerd door docentonderzoekers.
Meer over dit praktijkvoorbeeld