Culturele instellingen

Culturele instellingen zijn belangrijke organisaties in de maatschappij. Zij zijn van belang voor de economie, de creatieve industrie, het toerisme en de kwaliteit van de woonomgeving. Cultuur verbindt en brengt mensen samen en is mede daardoor medebepalend voor onze kwaliteit van leven. Onderzoek voor culturele instellingen zoals bibliotheken en musea doet Enneüs (onderzoeksbureau culturele instellingen) volop.

Onderzoek voor bibliotheken

Waar bibliotheken vroeger vooral bekend stonden om hun uitleenfunctie, is dat vandaag de dag heel anders. Mede door de nieuwe bibliotheekwet (Wsob, 2015) zijn de taken voor deze culturele instellingen heel anders geworden dat alleen het uitlenen van materialen. Ontmoeting en debat en het ondersteunen van inwoners op het gebied van taal en taalvaardigheid zijn minstens zo belangrijk geworden. Het publiek van bibliotheken verandert door dergelijke ontwikkelingen voortdurend. Enneüs doet onderzoek onder leden en niet-leden, maar ook bijvoorbeeld onder medewerkers van bibliotheekorganisaties.

“Marktonderzoeksbureau Enneüs is een ter zake zeer kundig onderzoeksbureau met een zeer heldere presentatie van onderzoeksresultaten. Contact met het onderzoeksteam is plezierig en persoonlijk.”

Arend Middelveld, voorzitter Raad van Bestuur Biblionet Groningen


Onderzoek voor musea

Musea hebben een belangrijke taak in het bewaren, onderzoeken en toegankelijk maken van historische bronnen. Dat doen zij primair om deze historische bronnen toegankelijk te maken voor geïnteresseerden, de bezoekers van een museum. Enneüs biedt musea verschillende soorten onderzoek, bijvoorbeeld onderzoek onder bezoekers (klantenonderzoek) of onder medewerkers (medewerkersonderzoek). Maar ook kan het een marktonderzoek betreffen, bijvoorbeeld naar de kansen die de zakelijke markt biedt of onder inwoners die nog geen bezoek brengen aan het museum.

Kunnen wij u ergens mee helpen?
Voor meer informatie over onderzoek voor adverteerders, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55, een e-mail sturen naar r.klein.koerkamp@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Wat maakt innovaties bij bibliotheken tot een succes en waarom? Onderzoeksbureau Enneüs zocht het uit voor Biblionet Drenthe.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Het Groninger Museum heeft Enneüs gevraagd om een medewerkersonderzoek (MTO) uit te voeren. Het Groninger Museum heeft zes afdelingen (facilitair, beveiliging, algemene zaken, educatie, communicatie & marketing en collecties) waarin zowel vaste fte’s als “inleen” (externen) werkzaam zijn. Het onderzoek heeft onder deze afdelingen plaatsgevonden.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Het Fries Museum in Leeuwarden heeft Enneüs gevraagd om onderzoek te doen naar het marktpotentieel voor het verhuren van de evenementen- en vergaderlocaties van het Fries Museum
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Biblionet Groningen heeft Enneüs gevraagd een onderzoek uit te voeren onder gebruikers van de vernieuwde website.
Meer over dit praktijkvoorbeeld