Gemeenten

Nederlandse gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Ondertussen verwachten burgers en ondernemers dat de dienstverlening van gemeenten en provincies continu van een hoge kwaliteit is. Om het beleid en de uitvoering hiervan te blijven verbeteren zijn inzichten nodig.

Onderzoek gemeenten

Wat gaat goed en wat kan beter? Enneüs helpt gemeenten met het beantwoorden van deze vragen, door onderzoek te doen onder burgers en bedrijven. Enneüs heeft voor tientallen gemeenten onderzoek gedaan binnen verschillende beleidsterreinen, zoals op het gebied van Economie, Sociaal Domein of Ruimtelijke ontwikkeling. Maar ook voor gemeentelijke Rekenkamercommissies voeren wij (deel-) onderzoeken uit. Enneüs heeft relevante kennis, kunde en vooral ook veel ervaring met onderzoek voor gemeenten.


“Enneüs heeft voor de gemeente Rotterdam, gebiedscommissie Prins Alexander, naar onze volle tevredenheid een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Wij kregen goed inhoudelijk advies, er werd snel gereageerd op onze vragen en wij zijn blij met de wijze waarop de resultaten werden opgeleverd.”

Colette Evers – Office manager gemeente Rotterdam


Onderzoek gemeenten

Wij helpen gemeenten en provincies graag om de meningen en ervaringen van burgers en/of bedrijven in kaart te brengen. Enneüs is een full service marktonderzoeksbureau en is zodoende in staat om voor elk onderzoek de meest passende onderzoeksmethodiek(en) in te zetten en wij beschikken over medewerkers met de nodige ervaring met onderzoek in gemeenteland. We hebben tijdens verschillende onderzoeksprojecten bewezen met maatschappelijk gevoelige onderwerpen om te kunnen en daarvoor passende methoden en aanpakken voor te hanteren. Daarnaast zijn wij niet voor niets onderzoekspartner van KING, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.

Enkele sprekende voorbeelden uit ons portfolio op het gebied van onderzoeken voor gemeenten:

 • Burgerpeiling en Ondernemerspeiling van VNG Realisatie
  Enneüs is één van de onderzoeksbureaus die VNG Realisatie heeft geselecteerd om de Burgerpeiling en de  Ondernemerspeiling te mogen uitvoeren. Wij conformeren ons aan het specifieke protocol zoals deze is opgesteld door KING en beschikken over de noodzakelijke voorwaarden om de peilingen op de juiste wijze uit te voeren.
 • Onderzoek afvalinzameling
  Vanuit de Rijksoverheid zijn de zogenaamde VANG-doelstellingen ontwikkeld waar gemeenten aan moeten gaan voldoen. Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Het gaat hierbij om het verbeteren van de afvalpreventie en -scheiding van huishoudelijk afval. Enneüs ondersteunt gemeenten met het verkrijgen van de juiste inzichten.
 • Opzetten en beheren inwonerspanel
  Enneüs heeft de juiste ervaring op het gebied van onderzoek onder inwoners en het beheren van inwonerspanels. Wij beschikken over een online enquête tool waarmee online vragenlijsten verstuurd worden en een online dashboard waarin wij de resultaten realtime, op een overzichtelijke manier, heel helder presenteren.
 • Draagvlakonderzoek
  Voor de gemeente Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal heeft Enneüs onder meer dan 11.000 omwonenden een groot draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de aanleg van een windmolenpark. Bekijk dit praktijkvoorbeeld draagvlakonderzoek windmolens. Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek? Kijk dan ook op www.draagvlakonderzoek.nl.
 • Onderzoek Sociaal Domein
  Enneüs heeft veel ervaring met onderzoek binnen het Sociaal Domein. Jaarlijks voeren wij vele cliëntervaringsonderzoeken uit op het gebied van het Sociaal Domein, Wmo, Jeugd en Participatie.
 • Onderzoek bedrijventerreinen
  Hoe kunt u het beste acquisitie plegen voor uw bedrijventerrein? Waar kunt u zich op richten? We hebben beproefde methodes beschikbaar om u hierbij te helpen. Bekijk het praktijkvoorbeeld over onderzoek naar bedrijventerrein.
 • Onderzoek woonlasten
  De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. Enneüs heeft voor diverse gemeenten onderzoek gedaan naar deze vraagstukken. Door resultaten te rapporteren in ons online dashboard, hebben gemeenten de mogelijkheid om zelf analyses te maken en kunnen onderzoeken in de tijd worden gebenchmarkt (0-meting en 1-metingen etc.).
 • Onderzoek leefbaarheid en veiligheid
  Een leefbaarheidsonderzoek biedt gemeenten inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in een gemeente. Enneüs helpt gemeenten met het uitvoeren van leefbaarheidsonderzoeken. Zie ook onze voorbeeld case voor de gemeente Zeist: Leefbaarheidonderzoek naar de leefbaarheid op en rond het Willem Arntsz Hoeve gebied in Den Dolder.

Online dashboard

Enneüs is trots om te melden dat we recentelijk ons nieuwe online dashboard in gebruik hebben genomen. Gemeenten kunnen hier gratis gebruik van maken. U krijgt van ons een inlog waarmee u de vorderingen van de onderzoeken real time kunt volgen en waarin de uitkomsten worden gerapporteerd. Handig voor het geval u direct inzicht wilt in de respons en later ook zelf nadere analyses wilt doen. Wij kunnen tevens de uitkomsten van uw voorgaande onderzoeken invoeren in uw eigen online dashboard waarmee u kunt benchmarken op onderzoeken van voorgaande jaren.

Enneüs beschikt over professionele rapportage- en analysetechnieken waarmee u de beschikking krijgt over overzichtelijke rapportages en u in één oogopslag de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek kunt inzien. Indien wenselijk brengen we aanvullend advies en aanbevelingen uit waarmee beleid of strategie ontwikkeld dan wel verbeterd kan worden.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over onderzoeken die wij voor gemeenten uitvoeren, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 0, een e-mail sturen naar a.rozema@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

In opdracht van de Gemeente Zeist voerde Enneüs in 2018 een onderzoek uit naar de leefbaarheid op en rond het Willem Arntsz Hoeve gebied in Den Dolder. In dit uitgestrekte gebied zijn in de loop der jaren verschillende functies samen gekomen; o.m. wonen, behandelen, recreëren. In 2017 was het terrein onderwerp van discussie naar aanleiding van de tragische verdwijning en uitgebreide zoektocht naar een vermiste Utrechtse jonge vrouw.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk gaan in 2019 maatregelen uitvoeren in Noordwijk ten behoeve van de verbetering van de grondwaterhuishouding en de herinrichting van de Grent/Parallel Boulevard/Wantveld. Aanleiding hiervoor is de verhoogde grondwaterstand die onder andere is ontstaan na de aanleg van de dijk in duinconstructie en het infiltreren van regenwater in het gebied rondom de Parallel Boulevard in 2008.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeente Oldambt heeft Enneüs gevraagd een draagvlakonderzoek uit te voeren naar de mogelijke realisatie van Zonneweide Finsterwolde. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij het door de raad te nemen besluit over de realisatie van Zonneweide Finsterwolde.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs heeft op verzoek van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de uitbreiding van de openingstijden van de nachtfoodhoreca. Uit het onderzoek blijkt dat...
Meer over dit praktijkvoorbeeld
In 2013 is de Muziekschool Noordwest Veluwe in de gemeente Putten failliet gegaan. De muziekschool bood in het verleden zowel Algemene Muzikale Vorming (AMV) als instrumenteel/vocaal muziekonderwijs aan (les in een specifiek instrument of zangles). AMV is inmiddels (deels) vervangen door het project van ‘Muziek op school’. De gemeente Putten wil daarnaast nog weten of er behoefte is aan individueel muziekonderwijs en in hoeverre deze behoefte nog onvervuld is. Dit gaat niet alleen over de behoefte bij leerlingen van de basisschool maar over de behoefte bij mensen van alle leeftijden. Als er veel onvervulde behoefte blijkt te zijn, kan dit voor de gemeente Putten reden om hierin te faciliteren. Enneüs is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
In gemeente Eemnes is begin 2018 een nieuw college gevormd. In Eemnes wordt gewerkt aan de realisatie van het ‘Huis van Eemnes’. Er bestaat discussie over met name de locatie waar het Huis van Eemnes gerealiseerd moet worden. Het college van B&W wenst een beeld te krijgen wat de bewoners van de Gemeente Eemnes vinden over dit onderwerp door middel van een onafhankelijk onderzoek onder een representatieve groep inwoners. Enneüs is gevraagd om dit draagvlakonderzoek voor de gemeente uit te voeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeente Ermelo heeft Enneüs gevraagd om de Burgerpeiling en de Ondernemerspeiling uit te voeren vanwege onze heldere aanpak, inhoudelijk advies en de juiste prijs-kwaliteit verhouding.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeenten Druten en Wijchen zijn begin 2018 ambtelijk gefuseerd. Om gemeentelijk beleid te kunnen monitoren en te ontwikkelen, willen de gemeenten ieder jaar een Burgerpeiling en een Ondernemerspeiling door Enneüs uit laten voeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Voor de gemeente Raalte heeft Enneüs een Ondernemerspeiling uitgevoerd. Voor de dataverzameling hebben we gebruik gemaakt van het netwerk van de plaatselijke ondernemersverenigingen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Voor de gemeente Delfzijl (rekenkamercommissie) heeft Enneüs een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van de klachtenafhandeling door de gemeente.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Voor de gemeente Noordoostpolder voert Enneüs periodiek de Burgerpeiling uit. Voor dit onderzoek maken we gebruik van de standaard vragenlijst van VNG Realisatie. 
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp gevraagd om het onderzoek KING Burgerpeiling uit te voeren. Voor dit onderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de verkorte vragenlijst die door KING is ontwikkeld.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeente Teylingen heeft Enneüs gevraagd om onderzoek te doen naar het draagvlak bij bewoners en ondernemers om de jaarlijkse kermis te verplaatsen naar het centrum van Sassenheim.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs is door de gemeente Midden-Drenthe de KING Burgerpeiling gevraagd om het onderzoek KING Burgerpeiling uit te voeren. Wij hebben hierbij rekening gehouden met de uitgangspunten zoals deze door KING zijn opgesteld.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
De gemeenten Lochem, Zutphen en Brummen hebben Enneüs gevraagd een draagvlakonderzoek uit te voeren naar de mogelijke realisatie van windmolens op de locatie de Mars/ Twentekanaal (grondgebied gemeente Zutphen).
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Enneüs heeft voor de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan onder innovatieve bedrijven in de regio Rotterdam. Het doel van dit onderzoek was om innovatieve bedrijven met potentie ( “groeibriljantjes”) te identificeren.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Marktonderzoek naar de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de gemeente Assen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Draagvlakonderzoek over de komst van een windmolenpark in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Draagvlakonderzoek onder de bewoners van gemeente Heemstede over een vergunningenbeleid.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Inventarisatie onder het midden- en kleinbedrijf voor Provincie Groningen en Energy Valley naar innovatieve energie-gerelateerde bedrijven.
Meer over dit praktijkvoorbeeld