Bouw & Infrastructuur

Het (her)inrichten van gebieden brengt veel uitdagingen met zich mee. Marktwerking, sociaal-culturele trends, wetswijzigingen, veranderingen in het politieke landschap en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor dynamiek in de ruimtelijke ordening. Enneüs helpt door middel van onderzoek mee in het creëren van inzichten voor zowel bedrijven als overheden, maar voert ook marktonderzoek voor bedrijven in de bouw & infrastructuur. Inzichten die nodig zijn om gefundeerde keuzes te kunnen maken als het gaat om bijvoorbeeld plannen met betrekking tot nieuwbouw, voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein of het herinrichten van infrastructuur. Wat is de haalbaarheid hiervan? Welke rol spelen stakeholders in dit geheel? En is er bijvoorbeeld voldoende draagvlak voor? Denk hierbij bijvoorbeeld aan omwonenden.


“Enneüs is betrokken, waarborgt een plezierige samenwerking en zorgt voor waardevolle onderzoeksresultaten waarmee vervolgstappen kunnen worden gezet.”

Alexander Wenker, Projectontwikkelaar, Van Wijnen BV


Stakeholdersonderzoek

Heeft u bijvoorbeeld wel eens gedacht aan de impact die een bouwproject kan hebben op de fysieke leefomgeving van stakeholders zoals omwonenden, bedrijven en weggebruikers. Of het nu gaat om de aanleg van infrastructuur zoals een nieuwe weg, windmolenpark of het realiseren van een woonwijk, omwonenden kunnen hinder ondervinden van de aanwezige of geplande bouwwerkzaamheden. Adequaat omgevingsmanagement is dan ook van essentieel belang. Enneüs ondersteunt overheden, ingenieursbureaus en bouwbedrijven bij het meten van de tevredenheid van omwonenden en andere stakeholders. Hiervoor werken we actief samen met omgevingsmanagers.

Wat kan Enneüs voor u betekenen?

Enneüs is op het gebied van Ruimtelijke ordening/ontwikkeling werkzaam voor gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en adviesbureaus. Ieder vraagstuk binnen het domein van ruimtelijke ordening is maatwerk. We helpen u hierbij met het in kaart brengen van uw uitdaging en adviseren over de wijze waarop onderzoek kan bijdragen aan het beantwoorden van dit vraagstuk.

Kunnen wij u ergens mee helpen?

Voor meer informatie over onderzoek in relatie tot bouw en ruimtelijke ordening, de werkwijze van Enneüs of overige vragen, kunt u telefonisch contact opnemen via 05, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.

Praktijkvoorbeelden

Periodiek tevredenheidsonderzoek onder stakeholders bij verschillende bouwprojecten.
Meer over dit praktijkvoorbeeld
Marktonderzoek om de wensen en behoeften van doelgroepen ten aanzien van Woonpark Diepstroeten in Assen in kaart te brengen.
Meer over dit praktijkvoorbeeld