Schouwen

Wat is een schouw?
Om de fysieke toegankelijkheid van publieke te beoordelen, maken wij gebruik van schouwen. Bij een schouw wordt een publiekslocatie getoetst op de toegankelijkheid voor mensen met of zonder een lichamelijke beperking. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, blinden- en slechtzieken of mensen die minder goed ter been zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?
Bij de schouw bezoekt een onderzoeker de locatie met een daarvoor bestemd normenkader. Wij hanteren hiervoor een zeer volledige checklist die is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag Handicap. De checklist bevat concrete en meetbare normen ten aanzien van de entree en openbare ruimte in het gebouw, het gebruik van trappen en liften, de sanitaire voorzieningen en meer. Daarnaast wordt ook de aanloop richting het gebouw en de parkeergelegenheid getoetst.

Op de checklist wordt aangegeven of er wel of niet aan de norm is voldaan, eventueel aan de hand van een schriftelijke toelichting. Vervolgens kan de beoordeling worden voorzien van een tekstuele toelichting. Zo wordt niet alleen de objectieve aanwezigheid van bepaalde voorzieningen, maar ook de onderbouwde inschatting van de gebruikservaring inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over schouwen, of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Jaou Chateau.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten