Retrospectieve micro-interviews

Wat zijn retrospectieve micro-interviews?
Bij de retrospectieve micro-interviews worden onderzoekers ingezet bij een (publieks)locatie om het gesprek aan te gaan met personen die net een bepaald proces hebben doorlopen. Op een laagdrempelige wijze vindt, middels een vast vraagformat, evaluatie plaats van het proces dat onder de loep wordt genomen. Er kan bijvoorbeeld worden gevraagd naar elementen als vindbaarheid, eenvoud, begrijpelijkheid, relevantie, bereikbaarheid en consistentie. Ook wordt er vaak gevraagd naar mogelijkheden om eventuele drempels in de dienstverlening weg te halen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Het streven bij retrospectieve micro-interviews is om de gesprekken zo kort en laagdrempelig mogelijk te houden. Er worden bijvoorbeeld drie of vier vragen gesteld, waarna de onderzoeker snel aantekeningen maakt in een notitie-app op de telefoon. De tijdsinvestering is daardoor relatief beperkt. Het voordeel van deze methode ten opzichte van de inzet van  mystery guests is dan ook dat, door de laagdrempelige aanpak, een grotere en diverse groep inwoners bereikt kan worden.

Meer informatie
Wilt u meer weten over retrospectieve micro-interviews, of bent u benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op met Jaou Chateau.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten