Rapportage methoden

Nadat de onderzoeksgegevens zijn verzameld, is de volgende stap het omzetten van deze gegevens in bruikbare informatie. Hiervoor maken we gebruik van diverse rapportage methoden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste methoden die we hiervoor hanteren.

Online rapportage in ons online dashboard

De resultaten van kwantitatief onderzoek worden in de basis gerapporteerd via ons online klantenportaal ImpulZ. Binnen dit portaal hebben onze klanten onbeperkte toegang tot het maken van uitsplitsingen en vergelijkende analyses op verschillende niveaus, zoals subgroepen. Met handige functionaliteiten, zoals een Pdf-rapportgenerator, kunnen klanten zelf snel en eenvoudig hoofdrapporten en specifieke deelrapporten genereren, die als Pdf-bestanden kunnen worden gedownload. Daarnaast kunnen klanten zelf grafische weergaves creëren en deze als afbeeldingen downloaden, die gebruikt kunnen worden voor presentaties, beleidsplannen of jaarverslagen.

Fysieke rapportage

Naast de beschikbare online rapportage mogelijkheden in ons online klantenportaal ImpulZ, kunnen we uiteraard ook fysieke rapporten opmaken. Dit zijn rapporten waarin tabellen, grafieken en teksten samen worden gebracht en die zijn opgemaakt in Word of PowerPoint.

Managementrapport

Naast het opstellen van gedetailleerde onderzoeksrapporten waarin alle resultaten uitvoerig worden beschreven, leveren we ook managementrapportages op. Een managementrapport vormt een gestructureerde en beknopte samenvatting van de verzamelde gegevens, waardoor managers en externe belanghebbenden op een snelle en moeiteloze manier de hoofdpunten van het onderzoek kunnen achterhalen en begrijpen. Door bewust te kiezen voor bondigheid zonder de kracht van de boodschap te verliezen, komen de essentiële aspecten van het onderzoek duidelijk naar voren in deze rapporten.

Factsheet

Een factsheet is een compact document dat de meest relevante onderzoeksresultaten visueel weergeeft. In afstemming met onze opdrachtgevers ontwerpen we factsheets om geïnteresseerden in het onderzoek snel en gemakkelijk toegang te geven tot de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.

Animatiefilmpje

Het gebruik van een animatiefilmpje als presentatiemiddel voor onderzoeksresultaten is tegenwoordig erg populair. Een animatiefilmpje biedt een toegankelijke en laagdrempelige, maar toch krachtige manier om de meest relevante inzichten te delen met en over te brengen aan een brede doelgroep.

Presentatie

Tot slot kunnen we onderzoeksresultaten ook delen door een (online) presentatie te geven via MS Teams of op locatie bij een opdrachtgever. Een presentatie wordt zowel qua tijd als vorm altijd volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Onze ervaring leert ons dat het vaak als prettig wordt beschouwd om rechtstreeks van de onderzoekers te horen hoe het onderzoek is opgezet, wat de resultaten zijn en wat er met de resultaten gedaan kan worden.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten