QuickScan digitale middelen

8 maart 2023

Onze digitale QuickScan is een zelfontwikkeld toetsingsmiddel: een lijst van ca. 40 normen en criteria waarvan twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar beoordelen of er in een website, applicatie of online systeem aan wordt voldaan. Hier komt uiteindelijk een score uit die een indicatie geeft van de sterke punten en verbeterpunten van het te beoordelen kanaal op vijf verschillende onderdelen.

Onderdelen van de QuickScan digitale middelen

  • De functionele structuur heeft betrekking op de volledigheid van informatie op de webpagina. Bij dit onderdeel wordt getoetst of alle te verwachten contactgegevens op een logische en vindbare plek zijn weergegeven op iedere pagina, bijvoorbeeld onderaan of in een banner.
  • Bij het beoordelen van de tekstkwaliteit wordt gekeken naar het taalniveau en de tekstuele structuur. Een belangrijk element hierbij is dat de teksten op de website op een toegankelijk taalniveau (B1) geschreven zijn.
  • Bij de vormgeving van de website wordt gekeken naar de navigatiestructuur en het gebruik van iconen, witruimte en kleurcontrast. Zo wordt gekeken of de vormgeving van de website goed is ingericht op toegankelijkheid van alle gebruikers (dus niet van de “gemiddelde gebruiker”).
  • De usability betreft het gebruiksgemak van de website. Om het gebruiksgemak te toetsen wordt er nader gekeken naar de volgende subthema’s: navigatie, broodkruimelpad, klikbaarheid, opbouwbaarheid en responsive design (d.w.z. dat de website bruikbaar is op ieder device, zoals laptops, tablets en smartphones).
  • Functionaliteiten zijn elementen of tools op de website die bijdragen aan de gebruiksvriendelijkheid. Dit zijn functies die de usability ondersteunen, zoals een chat-, voorlees-, zoek- of contrastfunctie. Deze functies zorgen ervoor dat gebruikers eenvoudig kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn.

Naast de digitale QuickScan kunnen wij deze methode ook ombuigen naar andere (niet digitale) middelen. Zo kunnen wij het normenkader van de QuickScan op maat aanpassen zodat deze volledig is toegespitst uw middelen of kanalen.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onze onderzoeksaanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 71 15 255 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 268 (locatie Utrecht).

Delen via: