Positioneringsonderzoek – Rijksuniversiteit Groningen – Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Enneüs heeft voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van de faculteit. De identiteit van zowel de RUG als de FEB is vastgesteld op basis van desk- en fieldresearch. Tijdens diepte interviews is er aan de respondenten gevraagd om een omschrijving van de FEB te geven. Hierna konden de respondenten reflecteren op veronderstelde identiteitsbeschrijving uit het deskresearch. Op deze wijze heeft Enneüs een gedegen inzicht verkregen in de identiteit van de FEB en RUG.

Voor het imago van de FEB heeft Enneüs twee vragenlijsten geconstrueerd en online uitgezet onder twee doelgroepen. De eerste doelgroep waren studenten die ervoor kozen om aan de FEB te gaan studeren. De tweede doelgroep bestond uit studenten die de FEB overwogen, maar uiteindelijk toch niet kwamen studeren. Uit vergelijking van deze twee groepen blijkt dat het imago en de identiteit op elkaar aansluiten.

Enneüs heeft met behulp van een aantal begrippen pijlers opgesteld die het mogelijk maken om een nieuwe en scherpere positionering van de FEB te ontwikkelen.

Zie ook

Imago-onderzoek Werkman Horseshoes

Imago onderzoek

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij stemmen de mogelijkheden graag met u af.