Marktverkenning – Hanzehogeschool Groningen

De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool in Groningen heeft Enneüs gevraagd onderzoek te doen voor een nieuw op te zetten deeltijdopleiding Social Work. Hoe kijken werkgevers aan tegen het vernieuwen van het opleidingsaanbod en waar moet het zwaartepunt volgens hen liggen? Hoe kijken studenten aan tegen de nieuwe opleiding en hoe kan deze het best worden vormgegeven? Daarnaast is er door de Hanzehogeschool om advies gevraagd voor het verhogen van de instroom voor de opleiding.

Om deze vragen te beantwoorden en een gedegen advies te kunnen geven, zijn er allereerst meerdere werkgevers in het sociale domein geïnterviewd. Hierbij is er gesproken over de verwachtingen en hoe de nieuwe opleiding het beste aansluit op de arbeidsmarkt. De inzichten uit deze interviews zijn verwerkt in een rapport en besproken met de werkgroep. Vervolgens zijn er in nauwe samenwerking met de werkgroep vragenlijsten opgesteld voor huidige en potentiële studenten. Deze zijn via onze online enquêtetool verzonden. De resultaten van deze vragenlijsten zijn ook verwerkt in een rapport en in een interactieve sessie teruggekoppeld aan de Academie voor Sociale Studies.

Tot slot heeft Enneüs aan de medewerkers van de academie een presentatie gegeven over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Dankzij de door ons uitgevoerde onderzoeken heeft de werkgroep een deeltijdopleiding opgezet die aansluit op de wensen van zowel werkgevers als (potentiële) studenten. Komend studiejaar zal de eerste lichting studenten de nieuw vormgegeven modules gaan volgen.