Marktonderzoek – Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool uit Groningen heeft diverse lectoraten, waaronder het Lectoraat Marketing/Marktgericht ondernemen. Binnen dit lectoraat is een belangrijk rol weggelegd voor marketingonderzoek, dat wordt uitgevoerd door docentonderzoekers.

Het unieke van dit lectoraat van de Hanzehogeschool Groningen is dat het niet alleen zelf onderwerpen bepaalt waar onderzoek naar wordt gedaan, ook heeft het een Kenniskring opgericht van bedrijven uit Noord-Nederland. Marklinq is de naam van deze Kenniskring, waarvoor geldt dat bedrijven hier lid van kunnen worden en zelf hun onderzoeksvragen kunnen inbrengen. Op die wijze is de toepassing (ook wel valorisatie genoemd) van het onderzoek gegarandeerd en wordt een brug geslagen tussen de Hanzehogeschool en het bedrijfsleven.

Met regelmaat komt het voor dat voor de onderzoeksvragen van het lectoraat behoefte is aan inzichten in wat consumenten en/of bedrijven van een bepaald thema vinden. Enneüs heeft toegang tot een groot, representatief zakelijk en consumentenpanel. Dat panel is meerdere malen aangesproken om meningen en belevingen te achterhalen van specifieke doelgroepen over diverse onderwerpen.