Woonwensenonderzoek

Bij een woonwensenonderzoek worden de wensen en behoeften van (toekomstige) bewoners en andere betrokkenen van een wijk of een specifieke locatie in kaart gebracht. Een dergelijk onderzoek is zinvol bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen of in het kader van herstructurering. Wij kunnen u uitstekend van dienst zijn met het uitvoeren van een woonwensenonderzoek. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

Woonwensen woning en woonomgeving

Bij een woonwensenonderzoek wordt onder een bepaalde doelgroep onderzoek gedaan naar de specifieke woningwensen (o.a prijs, grootte, type indeling, bouwstijl en tuin), maar kan ook worden gekeken naar wensen met betrekking tot de woonomgeving. Denk hierbij aan de aanwezigheid van scholen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten en andere voorzieningen. Een woonwensenonderzoek wordt ook wel gecombineerd met een leefbaarheidsonderzoek of met de Burgerpeiling van VNG Realisatie.

Het onderzoek kunnen wij aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden voor u uitvoeren. Denk hierbij aan kwantitatief onderzoek zoals via online en schriftelijke vragenlijsten of aan kwalitatief onderzoek waarbij (telefonische of face-to-face) interviews worden afgenomen met bewoners en betrokkenen.

Ik heb Enneüs ervaren als een professioneel onderzoeksbureau. Er wordt goed meegedacht en vlot geanticipeerd op nieuwe vragen en inzichten. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat.

Ellen Stevens, manager Klant & Markt, Woonservice

Woonwensenonderzoek op maat

Op basis van onze ervaring met woonwensenonderzoek kunnen wij u adviseren over de diverse mogelijkheden van onderzoek. Denk hierbij aan geschikte dataverzamelingsmethoden, mogelijke onderzoeksthema’s en vragenlijsten. Welke onderzoeksopzet voor u het beste toepasbaar is, hangt af van uw specifieke wensen. De uitkomsten van een woonwensenonderzoek kunnen wij in diverse rapportagevormen rapporteren. Denk hierbij aan hard copy rapporten met diverse analyses en vergelijkingen. Wij kunnen de resultaten ook rapporteren via ons online dashboard.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over woonwensenonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.