Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een wettelijke verplichting voor werkgevers om de risico’s op de werkvloer in kaart te brengen en passende maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te waarborgen. RI&E-onderzoek, inclusief vragen over Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), ondersteunt organisaties bij het naleven van deze verplichtingen en het creëren van een veilige werkomgeving.

Wat houdt de RI&E-onderzoek in?

Organisaties zijn bij wet (Arbowet) verplicht om beleid te maken op het voorkomen en tegengaan van zaken als ziekte, verzuim, onveiligheid.

Om een RI&E uit te voeren, moeten medewerkers op een aantal zaken worden bevraagd. Hierbij gaat het om hun ervaringen en percepties met betrekking tot ziekte, verzuim, veiligheid, werkdruk of ongewenst gedrag. De organisatie kan zelf inzicht verkrijgen in een aantal van deze onderwerpen door middel van een objectieve situatieanalyse, waarbij vragen worden beantwoord over de aanwezigheid van een onafhankelijk vertrouwenspersoon, fysieke werkomstandigheden en gebruikte materialen.

Voor andere onderwerpen kan echter inzicht worden verkregen door middel van een vragenlijstonderzoek, waarbij antwoorden van medewerkers worden gebruikt. Met behulp van RI&E wordt onderzocht in hoeverre de organisatie haar beleid met betrekking tot bijvoorbeeld discriminatie, pestgedrag, agressie en seksuele intimidatie op orde heeft. Door middel van vragenlijstonderzoek kan worden achterhaald welke risico’s zich voordoen op de werkvloer met betrekking tot aspecten van psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast is het ook van belang om de ervaringen van medewerkers te onderzoeken met betrekking tot de volgende zaken:

  • De fysieke omstandigheden op de werkplek, inclusief de indeling, lay-out en gebruikte materialen;
  • De ergonomische aspecten van de werkplek, zoals de hoogte van bureaus en stoelen, en het gebruik van ergonomische hulpmiddelen;
  • De fysieke belasting, zoals tillen, sjouwen, duwen of trekken;
  • De brandveiligheid, zoals de ervaren maatregelen om brandrisico’s te minimaliseren, zoals brandblussers, rookmelders, vluchtroutes, noodverlichting en ontruimingsplannen.

Verzamelen van ervaringen en belevingen van medewerkers

Voor RI&E-onderzoeken hebben wij standaard vragenlijsten beschikbaar. Deze vragenlijsten passen we aan op de specifieke context en informatiebehoeften van uw organisatie. Hierbij kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals ervaringen en percepties over ziekte, verzuim, veiligheid, werkdruk en ongewenst gedrag. Onze ervaren onderzoekers analyseren de verzamelde gegevens grondig en helpen u bij de interpretatie van de resultaten, zodat u de verkregen inzichten kunt meenemen in de totaalanalyse en een verbeterplan kunt opstellen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over RI&E-onderzoek, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).