Rekenkameronderzoek

Een rekenkameronderzoek heeft binnen gemeenten een belangrijke functie. Het geeft een onafhankelijk en objectief inzicht in de doeltreffendheid, rechtmatigheid en efficiëntie van overheidsuitgaven en beleid. Bovendien leidt het tot transparantie en verantwoording. Door overheidsinstanties en programma’s grondig te evalueren kunnen zwakke punten worden geïdentificeerd en verbeteringen worden aangebracht om de dienstverlening te optimaliseren.

Onderzoek op maat

Rekenkameronderzoek ondersteunt een effectief en verantwoordelijk bestuur, versterkt vertrouwen in overheidsinstellingen en draagt bij aan een betere samenleving voor alle burgers. Wij kunnen, als onderzoeksbureau, rekenkamercommissies helpen door met professionele expertise en onderzoekservaring bij te dragen in het uitvoeren van onafhankelijke evaluaties. Denk aan het opzetten en uitvoeren van dataverzamelingsprocessen, het inzetten van grondige kwantitatieve en kwalitatieve methoden om ervaringen en belevingen inzichtelijk te maken over het opmaken van inzichtelijke rapporten met aanbevelingen die ingaan op de doeltreffendheid, rechtmatigheid en efficiëntie van overheidsuitgaven en beleid.

Als onderzoeksbureau kunnen we een rekenkameronderzoek van A tot Z uitvoeren, maar ook ondersteunend zijn in bijvoorbeeld een proces van gegevensverzameling, -analyse en -presentatie. Of bij het identificeren van zwakke punten en verbetermogelijkheden. Zo dragen we bij aan het versterken van verantwoording, transparantie en het verbeteren van overheidsdiensten voor het publiek.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over rekenkameronderzoek, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).