Pulse meting

Uit zowel wetenschappelijk onderzoek als ons eigen onderzoek waarin we medewerkersonderzoek koppelen aan klantonderzoek, blijkt dat medewerkerstevredenheid een positieve voorspeller is van cliënttevredenheid. Dit benadrukt het belang van regelmatige metingen van de betrokkenheid, de tevredenheid en het welzijn van medewerkers. Een pulse meting biedt hiervoor de geschikte methode. Met behulp van deze meting krijgt een werkgever snel en effectief inzicht in de huidige situatie, zodat indien nodig gerichte maatregelen genomen kunnen worden om de tevredenheid van medewerkers te verbeteren.

Wat is een pulse meting?

Een pulse meting omvat een beknopte en doelgerichte vragenlijst die op een regelmatige basis worden uitgezet om ervaringen te meten. Deze meting kan betrekking hebben op verschillende thema’s, zoals sociale veiligheid, interne communicatie of werkdruk, en kunnen in de gehele organisatie of binnen een specifieke afdeling of locatie worden uitgevoerd. Deze onderzoeken resulteren vaak in een goede respons, waardoor u snel en gericht actie kunt ondernemen door middel van verbeteringsmaatregelen of interventies. 

Een pulse meting is altijd maatwerk

Onze aanpak is volledig gebaseerd op maatwerk. Wij zijn van mening dat een vragenlijst, vooral bij een pulse meting, moet aansluiten op de specifieke context en informatiebehoeften van uw organisatie. In onze werkwijze staat daarom de juiste vraagarticulatie centraal. We stellen onszelf de vragen: wat willen we exact weten en van wie? Deze verkenning vormt de basis voor onze onderzoeksbenadering. Ons team van ervaren onderzoekers zullen de gegevens zorgvuldig verzamelen en analyseren, wat resulteert in bruikbare resultaten die gepresenteerd worden in ons online klantenportaal ImpulZ. We streven ernaar om de resultaten op een duidelijke en toegankelijke manier te presenteren, zodat het onderzoek een functioneel middel kan worden om verbetermaatregelen te stimuleren.

Combinatie met breder onderzoek

Een breed medewerkersonderzoek waarin meerdere thema’s worden behandeld, is een betrouwbaar instrument om inzicht te krijgen in de tevredenheid van medewerkers met betrekking tot meerdere thema’s. In de praktijk combineren we vaak een pulse meting met een periodiek uitgevoerd breed medewerkersonderzoek. Deze twee onderzoeken vullen elkaar aan: het brede onderzoek biedt inzicht in welke thema’s moeten worden behandeld in de pulse meting, die op zijn beurt wordt ingezet als verdiepende methode voor de opvallende thema’s uit het brede onderzoek. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over pulse metingen, onze werkwijze of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).