Onderzoek onder huurders (corporaties)

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. De Aedes benchmark biedt corporaties sinds 2014 inzicht in hun prestaties en maakt deze onderling vergelijkbaar. Enneüs voert de Aedes benchmark huurdersonderzoek uit voor corporaties die inzicht willen in het prestatieveld Huurdersoordeel. Ons onderzoek voldoet aan de eisen van de Aedes benchmark.

Aedes benchmark huurdersonderzoek

Het Aedes benchmarkmodel maakt de belangrijkste prestaties en kosten van woningcorporaties inzichtelijk. Hiervoor zijn de volgende vijf prestatievelden ontwikkeld:

  1. Huurdersoordeel gaat over de tevredenheid van huurders over een aantal primaire corporatieprocessen (betrekken en verlaten van een woning en reparatieverzoeken).
  2. Bedrijfslasten gaat over de kosten (personeel, kantoor, ICT) die corporaties maken om hun doelen te behalen. Hierbij gaat het alleen om kosten die corporaties daadwerkelijk kunnen beïnvloeden.
  3. Duurzaamheid gaat in op de energielabelwaarde en de CO2-uitstoot.
  4. Onderhoud en verbetering gaat over de kosten en investeringen van corporaties om de woningen te onderhouden en verbeteren. Dit wordt afgezet tegenover de door de huurder ervaren woningkwaliteit en de technische woningkwaliteit.
  5. Beschikbaarheid en betaalbaarheid gaat om de maatschappelijke prestatie die een corporatie levert om betaalbare woningen aan te bieden.

Erkend onderzoekspartner Aedes

aedes-benchmark-huurdersonderzoek

Enneüs voert huurdersonderzoeken uit voor corporaties die inzicht willen in het prestatieveld Huurdersoordeel. Wij zijn lid van de MOA en een erkend onderzoekspartner van Aedes en geselecteerd om huurdersonderzoeken voor corporaties uit te voeren. Wij werken conform de richtlijnen en eisen die door Aedes zijn opgesteld. Daarnaast is ons kwaliteitsmanagement systeem ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan een algemene kwaliteitsstandaard (en kwaliteitsbewaking) ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek.

Huurdersonderzoek op maat

Onderzoek is per definitie maatwerk. Iedere corporatie heeft eigen doelstellingen en speerpunten waar wij met de opzet van het onderzoek rekening mee kunnen houden. Wij zullen uw wensen over het huurdersonderzoek inventariseren en een aanpak op maat voor u opstellen. Denk hierbij aan:

  • het toevoegen van maatwerkvragen;
  • het organiseren van een eenmalige meting of doorlopende (continue) metingen;
  • daarnaast bieden wij u diverse manieren van rapportage aan. Naast de aanlevering van de data bij Aedes kunnen wij de resultaten op verschillende manieren aan u rapporteren. Denk hierbij aan PDF-rapportages, trendrapportages, factsheets met een visuele en beknopte weergave van de resultaten of een rapportage in ons online dashboard.

Wij beschikken over een online dashboard waarin realtime de respons en resultaten van de continue metingen gevolgd kunnen worden. U kunt dus direct met de uitkomsten aan de slag. Ons dashboard beschikt over diverse filtermogelijkheden waardoor u naast een totaaloverzicht inzicht kunt krijgen in de prestaties van afzonderlijke doelgroepen, teams, locaties of regio’s. Wilt u een demo bekijken van ons online dashboard? Neem dan gerust contact met ons op.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de Aedes benchmark en het onderzoek huurdersoordeel, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Ben Wormmeester en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.