Ondernemerspeiling

Veel gemeenten zijn constant bezig om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid. Ondernemers zijn belangrijk voor het economisch functioneren, de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt gemeenten daarbij. 

Uitgangspunten Ondernemerspeiling

De afgelopen jaren maakten veel gemeenten gebruik van de VNG Ondernemerspeiling om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. De opzet van dit onderzoek bleek niet goed aan te sluiten op de behoeften van veel gemeenten. VNG Realisatie heeft daarom besloten om per 1 juli 2022 te stoppen met de Ondernemerspeiling. De vragenlijsten en dataformats zijn nog steeds te gebruiken, maar wel geldt dat de data sinds 1 juli 2022 niet meer geupload kunnen worden op waarstaatjegemeente.nl. De data die tot nu toe is geupload op waarstaatjegemeente.nl blijft beschikbaar.

De contacten met Enneüs zijn heel goed geweest. Enneüs heeft ons goede terugkoppelingen gegeven over de voortgang van het onderzoek en duidelijke rapportages opgeleverd.

Marja Gerritse – Team Publieks Balie – Gemeente Rhenen

Vragenlijst Ondernemerspeiling VNG

De Ondernemerspeiling is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor onderzoek onder ondernemers. Het is mogelijk om deze modelvragenlijst aan te vullen met voor uw gemeente relevante en lokale vragen. Deze onderzoeken bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

  • (digitale) dienstverlening
  • lokale regel- en lastendruk
  • de relatie ondernemer – gemeente
  • economisch beleid
  • vestigingsklimaat

Op maat aanpak voor uw gemeente

Net als bij de Burgerpeiling kunnen wij de Ondernemerspeiling ook op maat voor u inrichten. Als onderzoekspartner van VNG Realisatie hebben wij de afgelopen jaren vele Ondernemerspeilingen voor gemeenten uitgevoerd. De Ondernemerspeiling kunnen wij uitvoeren volgens de ‘oude’ standaard vragenlijst van VNG; het is uiteraard ook mogelijk om een maatwerk vragenlijst op te stellen. Een combinatie van de Ondernemerspeiling met de Burgerpeiling voeren wij ook vaak uit voor gemeenten.

We sluiten in ieder geval aan op uw informatiebehoefte. Iedere gemeente heeft eigen doelstellingen, speerpunten en een lokale context waar we met de opzet van het onderzoek rekening mee kunnen houden. Wij zullen dit voor aanvang van het onderzoek met u afstemmen.

Wilt u weten hoe andere gemeenten de samenwerking met ons hebben ervaren? En wilt u wat meer inzicht in voorbeeldprojecten? Bekijkt u dan hier onze voorbeeldcases en quotes van enkele van onze klanten.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de Ondernemerspeiling, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).