Ondernemerspeiling (VNG Realisatie)

Veel gemeenten zijn constant bezig om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Ondernemers zijn belangrijke partners van gemeenten met oog op de werkgelegenheid. Ondernemers zijn belangrijk voor het economisch functioneren, de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat. Om stimulerend economisch beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de behoeften van lokale ondernemers, is het belangrijk om te weten hoe ondernemers het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren. De Ondernemerspeiling helpt gemeenten daarbij. Net als bij de Burgerpeiling vindt u de resultaten van de Ondernemerspeiling van VNG Realisatie op Waarstaatjegemeente.nl.

Uitgangspunten Ondernemerspeiling van VNG Realisatie

Als onderzoekspartner van VNG Realisatie hebben wij de afgelopen jaren vele Ondernemerspeilingen voor gemeenten uitgevoerd. De Ondernemerspeiling kunnen wij tevens in combinatie met de Burgerpeiling voor uw gemeente uitvoeren.

De Ondernemerspeiling is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor onderzoek onder ondernemers. Het is mogelijk om deze modelvragenlijst nog aan te vullen met voor uw gemeenten relevante en lokale vragen. Deze onderzoeken bieden inzicht in de tevredenheid van ondernemers over het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen:

  • (digitale) dienstverlening
  • lokale regel- en lastendruk
  • de relatie ondernemer – gemeente
  • economisch beleid
  • vestigingsklimaat

De contacten met Enneüs zijn heel goed geweest. Enneüs heeft ons goede terugkoppelingen gegeven over de voortgang van het onderzoek en duidelijke rapportages opgeleverd.

Marja Gerritse – Team Publieks Balie – Gemeente Rhenen

Op maat aanpak voor uw gemeente

Net als bij de Burgerpeiling kunnen wij de Ondernemerspeiling ook op maat voor u inrichten. Iedere gemeente heeft eigen doelstellingen, speerpunten en een lokale context waar we met de opzet van het onderzoek rekening mee kunnen  houden. Wij zullen voor aanvang van het onderzoek dan ook een aantal zaken met u afstemmen. Op basis van onze praktijkervaring kennen wij diverse tips en tricks en hebben wij concrete kennis over succesvolle respons verhogende maatregelen die wij graag met u zullen delen.

Wilt u weten hoe andere gemeenten de samenwerking met ons hebben ervaren? En wilt u wat meer inzicht in voorbeeldprojecten? Bekijkt u dan hier onze voorbeeldcases en quotes van enkele van onze klanten.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de Ondernemerspeiling, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.