Macrodoelmatigheidsonderzoek

Een onderwijsinstelling die overweegt een nieuwe opleiding (of nevenvestiging) te starten moet eerst de macrodoelmatigheid onderzoeken. De zogenoemde ‘macrodoelmatigheidstoets’ biedt inzage in de potentie van de opleiding of nieuwe vestiging. De vraag die daarbij centraal staat is: heeft de nieuwe opleiding of vestiging überhaupt kans van slagen? Onderzoeksbureau Enneüs kan een (onderdeel van een) macrodoelmatigheidsonderzoek voor u uitvoeren.

Een macrodoelmatigheidsonderzoek geeft inzicht in de doelgroep van de opleiding; wat is de prognose van de toekomstige instroom van studenten, en wat zijn de interesses van deze doelgroep? Anders verwoord: is er markt voor deze opleiding? Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de behoefte aan afgestudeerden vanuit de arbeidsmarkt en welke eisen werkgevers aan afgestudeerden stellen. Oftewel, komen toekomstig afgestudeerden van de beoogde opleiding aan een baan nadat ze de opleiding hebben afgerond?

Uitgangspunten macrodoelmatigheidsonderzoek

Met een macrodoelmatigheidsonderzoek van onderzoeksbureau Enneüs voldoet u aan de eisen die de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) aan deze onderzoeken stelt; het CDHO adviseert de Minister van OCW over de doelmatigheid van het bekostigde hoger onderwijsaanbod. Een macrodoelmatigheidsonderzoek is maatwerk en wordt daarom in nauw overleg met de onderwijsinstelling opgezet. Het macrodoelmatigheidsonderzoek bestaat bij onderzoeksbureau Enneüs uit de volgende stappen:

Stap 1: Deskresearch
Wanneer er een beeld van de nieuwe opleiding is geschetst kan het volgende worden onderzocht middels verschillende openbare informatiebronnen:

 • Welke vergelijkbare opleidingen worden er al aangeboden in de regio en/of landelijk?
 • Wat is de verwachte instroom van de beoogde doelgroep?
 • Wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied?

De toekomst van de arbeidsmarkt is met name belangrijk om in kaart te brengen. Op basis van het deskresearch bepalen we wat de volgende stap wordt in het onderzoek. Wanneer er een negatief vooruitzicht is qua vraag op de arbeidsmarkt kan het advies zijn om bijvoorbeeld het accent van de opleiding te verleggen. Bij goede vooruitzichten wordt het deskresearch aangevuld met een werkgeversonderzoek.

De samenwerking met Enneüs verliep soepel en professioneel. Enneüs dacht goed met ons mee, konden snel schakelen en hebben in korte tijd grondig onderzoek uitgevoerd ten behoeve van onze CDHO aanvraag. 

Eva Lems – Projectleider Master Gezond Gedrag & Leefomgeving Aeres Hogeschool

Stap 2: Werkgeversonderzoek
In het werkgeversonderzoek leggen we een passende vragenlijst voor aan functionarissen uit het werkveld. Met dit onderzoek wordt er inzicht verkregen in de behoeften vanuit het werkveld:

 • Wat is de visie vanuit het werkveld op het profiel van de opleiding?
 • Wat zijn de belangrijke onderwerpen en praktijken?
 • Wat zijn de verwachtingen vanuit het werkveld op de lange termijn?
 • Is er een behoefte aan bijscholing vanuit de organisatie?

Na een kwantitatief onderzoek is ook een kwalitatief onderzoek mogelijk. Hierin worden functionarissen uit het werkveld benaderd voor een verdiepend expertinterview waarin in wordt gegaan op de behoeften vanuit het werkveld.

Stap 3: Instroomonderzoek
Op basis van de uitkomsten van het deskresearch stellen we een vragenlijst op voor potentiële studenten. Het doel van dit onderzoek is het peilen van de interesse voor de opleiding en de behoeften van de studenten. Daarnaast kunnen de uitkomsten van het onderzoek helpen om het curriculum verder af te stemmen.

Stap 4: Eindrapportage
Als eindproduct ontvangt u een rapportage waarin de resultaten van de onderzoeken worden geanalyseerd en teruggekoppeld. De rapportage geeft inzage in het potentieel van de opleiding:

 • De ruimte in het huidige opleidingsaanbod
 • De verwachte instroom
 • De interesse en behoeften van toekomstige studenten
 • Behoeften vanuit de arbeidsmarkt en potentiële werkgevers

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over macrodoelmatigheidsonderzoek, over onze voorbeeldcases, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.