Klanttevredenheidsonderzoek UWV

Re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader 2016-2020 hebben met het UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening. In dit klanttevredenheidsonderzoek laat het re-integratiebedrijf zijn klanten van UWV vragen naar de mate van hun tevredenheid over de door het bedrijf geleverde dienstverlening. Per perceel, ‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’ wordt de tevredenheid tot uitdrukking gebracht in een rapportcijfer. Het UWV heeft enkele eisen opgesteld waar dit klanttevredenheidsonderzoek UWV aan moet voldoen. Wij zijn volledig op de hoogte van deze eisen en kan dit onderzoek voor u uitvoeren.

Meer dan 100 tevreden klanten

Wij voeren voor meer dan 100 re-integratiebedrijven de klanttevredenheidsonderzoek UWV uit! Wij kunnen u op een kosteneffectieve manier helpen met het uitvoeren van dit onderzoek. Wij werken hierbij conform de eisen van het UWV. Wij zijn lid van de MOA (Marktonderzoek Associatie) en als dusdanig bevoegd om deze onderzoeken uit te voeren.

Eisen klanttevredenheidsonderzoek UWV

De belangrijkste eisen die van invloed zijn op de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende:

  • De meetperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
  • Per perceel (‘Werkfit maken’ of ‘Naar werk’) is er één vragenlijst beschikbaar.
  • De vragenlijsten mogen via internet, schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet onder de UWV klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond.
  • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de re-integratiedienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
  • Voor een representatief onderzoek geldt dat er een minimaal responspercentage gehaald moet worden, óf dat tenminste 40 respondenten (bij 160 of meer afgesloten re-integratiediensten) de vragenlijst hebben ingevuld.
  • De resultaten dienen overzichtelijk per perceel en per vraag weergegeven te worden. Daarnaast dient een methodologische verantwoording onderdeel uit te maken van de rapportage.
  • Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 7 worden behaald.

Wij conformeren ons aan de door UWV gestelde eisen voor de uitvoering van de het klantenonderzoek UWV zodat u te allen tijde kunt voldoen aan uw verantwoordingsverplichtingen richting UWV.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek UWV, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Mark van der Staaij en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.