Klanttevredenheidsonderzoek UWV

Re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader Re-integratiediensten hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening van één van de percelen ‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening.

In dit tevredenheidsonderzoek laat het bedrijf klanten van UWV vragen naar de mate van hun tevredenheid over de door het bedrijf uitgevoerde dienstverlening. Per perceel wordt de tevredenheid tot uitdrukking gebracht in een rapportcijfer. Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 7 worden behaald.

Het UWV heeft enkele eisen opgesteld waar dit klanttevredenheidsonderzoek UWV in 2021 aan moet voldoen. Vanuit onderzoeksbureau Enneüs zijn wij volledig op de hoogte van deze eisen. Wij zijn u graag van dienst.

Meer dan 150 tevreden klanten

Wij voeren voor meer dan 150 re-integratiebedrijven de klanttevredenheidsonderzoek UWV uit! Wij kunnen u op een kosteneffectieve manier helpen met het uitvoeren van dit onderzoek. Wij werken hierbij conform de eisen van het UWV. Wij zijn lid van de MOA (Marktonderzoek Associatie) en als dusdanig bevoegd om deze onderzoeken uit te voeren.

Eisen klanttevredenheidsonderzoek UWV

De belangrijkste eisen die van invloed zijn op de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende:

  • De meetperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
  • Per perceel (‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’) is er één vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten van ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’ zijn hetzelfde als de vragenlijst voor ‘Naar werk’.
  • De vragenlijsten mogen via internet (aanbevolen), schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet onder de UWV klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond.
  • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de re-integratiedienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
  • Voor een representatief onderzoek geldt dat er een minimaal responspercentage gehaald moet worden, óf dat tenminste 40 respondenten (bij 160 of meer afgesloten re-integratiediensten) de vragenlijst hebben ingevuld.
  • De resultaten dienen overzichtelijk per perceel en per vraag weergegeven te worden. Daarnaast dient een methodologische verantwoording onderdeel uit te maken van de rapportage.
  • Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 7 worden behaald.

Wij conformeren ons aan de door UWV gestelde eisen voor de uitvoering van de het klantenonderzoek UWV zodat u te allen tijde kunt voldoen aan uw verantwoordingsverplichtingen richting UWV.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek UWV, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Mark van der Staaij en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.