Klanttevredenheidsonderzoek UWV

Re-integratiebedrijven en scholingsbedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader Re-integratiediensten hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening of scholingsdiensten van één van de percelen ‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening. In dit tevredenheidsonderzoek worden UWV-klanten gevraagd naar de mate van hun tevredenheid over de door het bedrijf geleverde dienstverlening.

Vanuit ISO certificeringen zijn re-integratiebedrijven die diensten leveren op het gebied van Tweede spoor, Outplacement en Loopbaantrajecten verplicht om ook hiervoor een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Vanuit Enneüs hebben wij veel ervaring met deze onderzoeken en wij zijn u graag van dienst.

Aanpak klanttevredenheidsonderzoek UWV door Enneüs

Belangrijke onderdelen van onze aanpak zijn:

 • Een ervaren projectleider van Enneüs wordt uw vaste aanspreekpunt en zal het onderzoek voor u opzetten en coördineren. De projectleider ziet erop toe dat er conform afspraken gewerkt wordt en borgt de algehele kwaliteit, uitvoering en planning van het onderzoek.
 • U krijgt toegang tot uw eigen Enneüs klantenportaal waarin u de contactgegevens van de klanten aan ons kunt doorgeven.
 • Wij verzorgen minimaal 3 metingen in het meetjaar waarbij wij bij iedere meting een eerste verzending doen en minimaal tweemaal een herinnering sturen aan klanten die de vragenlijst nog niet ingevuld hebben.
 • Voor de vragenlijst maken wij gebruik van professionele surveysoftware. Onze vragenlijstomgeving is zeer gebruiksvriendelijk voor de respondent. Respondenten kunnen de vragenlijst op hun desktop, tablet of smartphone invullen en ze kunnen de vragenlijst tijdelijk opslaan en later weer hervatten.
 • U krijgt via ons klantenportaal toegang tot uw eigen online dashboard. In het dashboard worden de resultaten na iedere meting op een overzichtelijke manier en real time gepresenteerd. Dit stelt u in staat om tussentijds bij te sturen waar dat nodig is.
 • Aan het einde van de meetperiode ontvangt u een helder onderzoeksrapport wat voldoet aan de eisen van het UWV.
 • U ontvangt als klant van Enneüs verder standaard een benchmark (hiermee ziet u hoe u presteert ten opzichte van andere re-integratie bedrijven) en een mooi digitaal certificaat dat u op uw website kunt plaatsen.

Eisen klanttevredenheidsonderzoek UWV

De belangrijkste eisen die van invloed zijn op de uitvoering van dit onderzoek zijn de volgende:

 • De meetperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
 • Per perceel (‘Werkfit maken’, ‘Naar werk’, ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’) is er één vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten van ‘Praktijkassessment’ of ‘Modulaire Re-integratiediensten’ zijn hetzelfde als de vragenlijst voor ‘Naar werk’.
 • De vragenlijsten mogen via internet (aanbevolen), schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet onder de UWV klanten die een re-integratiedienst hebben afgerond.
 • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de re-integratiedienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
 • Voor een representatief onderzoek geldt dat er een minimaal responspercentage gehaald moet worden, óf dat tenminste 40 respondenten (bij 160 of meer afgesloten re-integratiediensten) de vragenlijst hebben ingevuld.
 • De resultaten dienen overzichtelijk per perceel en per vraag weergegeven te worden. Daarnaast dient een methodologische verantwoording onderdeel uit te maken van de rapportage.
 • Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 7 worden behaald.

Wij conformeren ons aan de door UWV gestelde eisen voor de uitvoering van de het klantenonderzoek UWV zodat u te allen tijde kunt voldoen aan uw verantwoordingsverplichtingen richting UWV.

Klanttevredenheidsonderzoek scholingsdiensten

Scholing kan een onderdeel zijn van de re-integratie. Met de opleiding of scholing leert een klant de vaardigheden die nodig zijn voor een beroep of functie. UWV koopt ook korte functiegerichte vaardigheidstraining in. Bijvoorbeeld een cursus Word, Excel, EHBO, een opleiding tot vorkheftruckchauffeur of een training voor het behalen van een taxipas. Een functiegerichte vaardigheidstraining is dus minder uitgebreid dan scholing: het omvat nooit alle vaardigheden die nodig zijn om een beroep of functie uit te oefenen. UWV koopt alleen scholing in als de klant zicht heeft op een baan.

Sinds 2022 is het voor bedrijven die scholingsdiensten aanbieden en aangesloten zijn bij het UWV ook verplicht om klanttevredenheidsonderzoek te doen. Dit onderzoek kent dezelfde richtlijnen als die voor re-integratiebedrijven. Zie hier een overzicht van de eisen die aan dit onderzoek worden gesteld. De belangrijkste eisen zijn de volgende:

 • De meetperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar.
 • Er is een vast vragenlijst beschikbaar.
 • De vragenlijst mag via internet (aanbevolen), schriftelijk en/of ook telefonisch worden uitgezet onder de UWV klanten die een scholingstraject hebben afgerond.
 • Klanten dienen binnen een half jaar na het afronden van de scholingsdienst benaderd te worden voor het klanttevredenheidsonderzoek UWV.
 • Voor een representatief onderzoek geldt dat er een minimaal responspercentage gehaald moet worden.
 • De resultaten dienen overzichtelijk per vraag weergegeven te worden. Daarnaast dient een methodologische verantwoording onderdeel uit te maken van de rapportage.
 • Per perceel moet een gemiddeld cijfer van 8 worden behaald.

Tweede spoor, Outplacement en Loopbaantrajecten

Re-integratiebedrijven die andere andere diensten aanbieden zoals Tweede spoor, Outplacement en Loopbaantrajecten zijn vanuit hun ISO certificering verplicht om ook hiervoor klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren. Wij beschikken over gevalideerde vragenlijsten voor deze doelgroepen. Wij kunnen deze onderzoeken verder op exact dezelfde wijze uitvoeren als het klanttevredenheidsonderzoek UWV. Dus op basis van meerdere metingen per jaar, rapportage in ons dashboard en een jaarlijks eindrapport. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Meer dan 150 tevreden klanten

Wij voeren voor meer dan 150 re-integratiebedrijven en scholingsdiensten de klanttevredenheidsonderzoeken UWV uit! Wij kunnen u op een kosteneffectieve manier helpen met het uitvoeren van dit onderzoek. Wij werken hierbij conform de eisen van het UWV. Wij zijn lid van de MOA (Marktonderzoek Associatie) en als dusdanig bevoegd om deze onderzoeken uit te voeren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek UWV, Tweede spoor, Outplacement, Loopbaanbegeleiding of ander maatwerk onderzoek? Of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Imme van der Velde en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.