Klanttevredenheidsonderzoek ISO 9001

Wereldwijd is in vrijwel elke sector de ISO 9001 een bekend begrip; het is de erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Organisaties die hun bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagementsystemen hebben ingericht volgens deze normering kunnen daarmee aantonen dat zij werken volgens de internationale standaarden rondom continue verbetering. In het proces van continue verbetering is een belangrijke rol weggelegd voor het klanttevredenheidsonderzoek. Onderzoeksbureau Enneüs helpt jaarlijks vele organisaties op het gebied van het klanttevredenheidsonderzoek voor de ISO 9001.

Continue verbetercyclus

In organisaties die volgens het kwaliteitsmanagementsysteem van de ISO 9001 werken, staat de continue verbetercyclus centraal in de bedrijfsvoering. Dit wordt ook wel de ‘Deming-circle’ genoemd en staat ook bekend als de PDCA: Plan, Do, Check, Act. Het leidend principe hierbij is dat op basis van beleidsplannen (plan) uitvoering wordt gegeven aan het beleid (do) en de uitwerking van het beleid moet geëvalueerd worden (check) om daar vervolgens verbeteracties op te kunnen loslaten en naar te handelen (act). Onderzoeksbureau Enneüs helpt organisaties bij de ‘check’ in dit verbeterproces, en voert klanttevredenheidsonderzoeken uit die zo belangrijk zijn binnen de ISO 9001.

Opzet klanttevredenheidsonderzoek ISO 9001

Een belangrijk kernmerk van de ISO 9001 is dat het een wereldwijde norm is die binnen zeer uiteenlopende branches wordt gehanteerd. De klanttevredenheidsonderzoeken die onderzoeksbureau Enneüs in het kader van de ISO 9001 uitvoert kennen dan ook een grote diversiteit qua inhoud. Qua structuur en aanpak hebben we echter een vast format dat we al bij tientallen verschillende organisaties succesvol hebben ingezet, en waarmee concrete sturingsinformatie wordt opgehaald voor beleidsoptimalisatie. En bovendien voldoet onze methode voor externe auditors waarmee organisaties zich dus uitstekend extern kunnen verantwoorden! Maar centraal in onze aanpak staat het doel van de interne (continue) beleidsverbetering.

We zijn blij met de samenwerking met Enneüs. We wilden een onderzoek dat alle medewerkers handvatten zou geven om onze dienstverlening elke dag te verbeteren. Dat is gelukt! Enneüs hield de vaart in ons project en zorgde door hun professionaliteit voor een zorgvuldig en betrouwbaar onderzoek, met een heel hoog responspercentage!”

Gekelien Lawerman, Woonconcept

Bewezen succesvolle aanpak

Onderzoeksbureau Enneüs heeft een bewezen succesvolle aanpak ontwikkeld om in welke sector dan ook het klanttevredenheidsonderzoek ISO 9001 op te zetten en uit te voeren. Op basis van het productportfolio van de organisatie worden respondenten gerouteerd naar de voor hen relevante ervarings- en tevredenheidsvragen binnen het onderzoek. En uiteraard is er in de meetmethode (naast de productinhoudelijke kwaliteit) ook volop aandacht voor het serviceaspect van de organisatie; hoe tevreden zijn klanten daarover? U komt erachter met het klanttevredenheidsonderzoek 9001 van onderzoeksbureau Enneüs!

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over klanttevredenheidsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) en 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).