Imago-onderzoek

Een imago-onderzoek (of ook wel reputatie onderzoek genoemd) geeft inzicht in het beeld dat een bepaalde doelgroep heeft over uw organisatie. Deze doelgroepen kunnen bestaan uit externe doelgroepen als bijvoorbeeld klanten, consumenten, burgers of bedrijven. Maar ook uit interne doelgroepen als bijvoorbeeld medewerkers, vrijwilligers of studenten van een onderwijsinstelling. Onder welke doelgroepen u een imago-onderzoek uitvoert, hangt af van uw doelen. Ook kunt u zo’n onderzoek combineren met andere type onderzoeken. In het geval van bijvoorbeeld medewerkers zou imago een thema kunnen zijn dat onderdeel uitmaakt van een medewerkersonderzoek.

Werkwijze Enneüs

Voor de start van een onderzoek bepalen wij samen met u wat de identiteit van uw organisatie op dit moment is, wat het gewenste imago is, welke doelgroepen relevant zijn en welke specifieke vraagstukken u in het onderzoek aan bod wilt laten komen. Al deze informatie tezamen vormt de basis van het onderzoek waarbij vervolgens de opzet van de vragenlijst(en) en methoden van dataverzameling worden bepaald. Wij hebben een bewezen succesvol model ontwikkeld om de bekendheid en het imago van een organisatie/ merk mee te meten. Deze aanpak leidt bovendien tot zeer concrete handvatten waarmee organisatie direct aan de slag kunnen ter optimalisatie van hun merkbeeld.

De samenwerking met Enneüs was prettig en professioneel. De belangrijkste resultaten zijn opgeleverd in een helder rapport en door Enneüs gepresenteerd in de organisatie. Al met al zijn we heel tevreden over de samenwerking met Enneüs.

Joris Staal – Communicatie- & Marketingadviseur Trimbos-instituut

Methoden van dataverzameling imago-onderzoek

De methode van dataverzameling kan bij elk onderzoek verschillen. Dit hangt af van uw doelen en de onderzoeksdoelgroep. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden toegepast bij onze imago-onderzoeken. Methoden die wij veelvuldig toepassen bij imago-onderzoeken zijn:

  • Online onderzoek via ons online onderzoekspanel
  • Online en schriftelijk vragenlijstonderzoek via bestaande (klant-) bestanden
  • Telefonische interviews

Een combinatie van bovenstaande methoden is hierbij zeer wel mogelijk.

Vragenlijst imago-onderzoek / reputatieonderzoek

De vragenlijst kan op diverse manieren worden vormgegeven. Wij beschikken over een grote dataset aan (bewezen succesvolle) vragen die zijn voortgekomen uit andere imago-onderzoeken die wij hebben uitgevoerd. Deze zullen wij ter inspiratie gebruiken voor het vormgeven van de voor u meest relevante vragenlijst.

In een vragenlijst voor een imago-onderzoek worden vragen gesteld over het beeld dat men heeft van uw organisatie, dienst of product. Het is gebruikelijk om ook vragen over de concurrentie op te nemen. Welke associaties, waarden en sentimenten komen er bij andere merken naar voren bij de doelgroep? De gegevens die worden verzameld kunnen met elkaar worden vergeleken, waardoor een compleet beeld ontstaat van waar uw organisatie ten opzichte van de concurrentie staat.

0-meting en 1-meting imago-onderzoek

Onderzoek is geen doel op zich, het is een middel om tot verbetering en verbeteracties te komen. Een imago-onderzoek kan dan ook aanleiding geven om (organisatie-)veranderingen door te voeren, beleid aan te scherpen of aan de positionering van een merk te werken. Bijvoorbeeld als het imago van een organisatie niet zo positief blijkt te zijn als vooraf werd gehoopt of verwacht. Op basis van onze onderzoeken reiken we concrete handvatten voor verbetering aan, zodat organisaties direct aan de slag kunnen met het optimaliseren van hun imago.

Het doorvoeren van veranderingen kost geld, tijd en/of middelen. Om het effect te meten, kan het wenselijk zijn om een vervolgmeting uit te voeren en te kijken welk effect de gedane veranderingen hebben gehad op het imago. Aan de hand van de resultaten van deze metingen is het mogelijk om interessante vergelijkingen te maken. Wij kunnen deze uitkomsten voor u rapporteren in een hard copy rapport. Wij beschikken tevens over een online dashboard waarin wij onderzoeksresultaten voor u kunnen presenteren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over imago-onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.