Imago onderzoek

Een imago onderzoek (of ook wel reputatie onderzoek genoemd) geeft inzicht in het beeld dat een bepaalde doelgroep heeft over uw organisatie. Deze doelgroepen kunnen bestaan uit externe doelgroepen als bijvoorbeeld klanten, consumenten, burgers of bedrijven. Maar ook uit interne doelgroepen als bijvoorbeeld medewerkers, vrijwilligers of studenten van een onderwijsinstelling. Onder welke doelgroepen u een imago onderzoek uitvoert, hangt af van uw doelen. Ook kunt u zo’n onderzoek combineren met andere type onderzoeken. In het geval van bijvoorbeeld medewerkers zou imago een thema kunnen zijn dat onderdeel uitmaakt van een medewerkersonderzoek.

Werkwijze Enneüs

Voor de start van een onderzoek zullen wij samen met u bepalen wat de identiteit van uw organisatie op dit moment is, wat het gewenste imago is, welke doelgroepen relevant zijn en welke specifieke vraagstukken u in het onderzoek aan bod wilt laten komen. Het gewenste imago onderzoeken wij aan de hand van zogenaamde ‘imagowaarden’. Dit zijn waarden zoals ‘betrouwbaar’, ‘deskundig’ en ‘transparant’. Al deze informatie tezamen vormt de basis van het onderzoek waarbij vervolgens de opzet van de vragenlijst(en) en methoden van dataverzameling zullen worden bepaald.

Methoden van dataverzameling imago onderzoek

De methode van dataverzameling kan bij elk onderzoek verschillen. Dit hangt af van uw doelen en de onderzoeksdoelgroep. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden worden toegepast voor imago onderzoeken. Methoden die wij veelvuldig toepassen bij imago onderzoeken zijn:

  • Online onderzoek via ons online onderzoekspanel
  • Online en schriftelijk vragenlijstonderzoek via bestaande (klant-) bestanden
  • Telefonische interviews

Een combinatie van bovenstaande methoden is hierbij zeer wel mogelijk.

Vragenlijst imago onderzoek / reputatieonderzoek

De vragenlijst kan op diverse manieren worden vormgegeven. Wij beschikken over een grote dataset aan (bewezen succesvolle) vragen die zijn voortgekomen uit andere imago onderzoeken die wij hebben uitgevoerd. Deze zullen wij ter inspiratie gebruiken voor het vormgeven van de voor u meest relevante vragenlijst.

In een vragenlijst voor een imago onderzoek worden vragen gesteld over het beeld dat men heeft van uw organisatie, dienst of product. Het is gebruikelijk om ook vragen over de concurrentie op te nemen. Hierbij kunnen ook tegenstellingen worden voorgelegd, met de vraag welk uiterste men het meest bij uw organisatie en de concurrent vindt passen.

De gegevens die worden verzameld kunnen met elkaar worden vergeleken, waardoor een compleet beeld ontstaat van waar uw organisatie ten opzichte van de concurrentie staat.

0-meting en 1-meting

Imago onderzoek kan aanleiding zijn tot het doorvoeren van (organisatie-)veranderingen. Bijvoorbeeld als het imago van een organisatie als ‘niet transparant’ wordt beoordeeld. Het doorvoeren van veranderingen kost geld, tijd en/of middelen. Om het effect te meten, kan het wenselijk zijn om een vervolgmeting uit te voeren en te kijken welk effect de gedane veranderingen hebben gehad op het imago.

Aan de hand van de resultaten van deze metingen is het mogelijk om interessante vergelijkingen te maken. Wij kunnen deze uitkomsten voor u rapporteren in een hard copy rapport. Wij beschikken tevens over een online dashboard waarin wij onderzoeksresultaten voor u kunnen presenteren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over imago onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.