Herbestemmingsonderzoek

Oudere gebouwen in een stad of dorp zijn vaak bepalend voor het aangezicht van een buurt. De gebouwen zijn de letterlijke dragers van de identiteit van een gebied en naast de culturele waarde, vertegenwoordigen ze vaak ook een emotionele waarde. Dit geldt niet alleen voor kerken, maar bijvoorbeeld ook voor oude fabrieksloodsen, postkantoren en boerderijen. Het kan zijn dat deze gebouwen hun voormalige functionele waarde verliezen. In zo’n geval is het te overwegen om het een nieuwe functie te geven. Een herbestemmingsonderzoek is dan veelal zinvol en noodzakelijk.

Herbestemming van gebouwen

Het herbestemmen is echter geen makkelijke opgave. Bij een herbestemming is het vaak de wens om het exterieur van het pand in stand te houden en juist aan het interieur een (deels) nieuwe impuls te geven. Welke vormen van herbestemming geschikt zijn, verschilt per keer. Dit heeft te maken met de bouwkundige staat van het pand, maar bijvoorbeeld ook met de vraag of een nieuwe herbestemming financieel haalbaar is.

Het contact met de medewerkers van Enneüs is steeds heel plezierig geweest inzake het onderzoek herontwikkeling van de voormalige kerk. Het eindresultaat van het onderzoek geeft een goed beeld van de mogelijkheden tot herbestemming van het beeldbepalende pand.

Cobie Gardien – eigenaar kerk Maasdijk

Waarom een herbestemmingsonderzoek?

Het komt regelmatig voor dat eigenaren van een (monumentaal) gebouw al een bepaalde herbestemming in gedachten hebben. In dat geval is het goed om de mogelijke nieuwe functie nog eens onafhankelijk te laten toetsen. Door middel van nader onderzoek kan voorkomen worden dat bepaalde keuzes voor herbestemming worden gemaakt die achteraf toch niet haalbaar blijken. Het kan de eigenaar dus behoeden voor misstappen. Wanneer er nog geen concrete ideeën voor herbestemming zijn, kan bestemmingsonderzoek juist weer een mooie bron van inspiratie zijn.

Uitgangspunten herbestemmingsonderzoek

Een goed herbestemmingsonderzoek houdt in ieder geval rekening met de volgende elementen:

  • de bouwhistorische en cultuurhistorische kenmerken en de functies die daar het beste bij passen;
  • de bouwkundige staat van het pand;
  • de mogelijke nieuwe functies van het pand waarbij gekeken wordt naar de mogelijke gebruikers (doelgroep) en de concurrentie;
  • de financiële haalbaarheid van de herbestemming. Hiermee krijgt u een globaal beeld van noodzakelijke investeringen en de toekomstige exploitatie.

Werkwijze Enneüs

Centraal uitgangspunt van onze herbestemmingsonderzoeken vormt de analyse met behulp van het zogenaamde ‘drie C-model’. Die C’s staan voor: company, customer en competitor. Vrij vertaald naar herbestemmingsonderzoek doen wij onderzoek naar het gebouw (sterke en zwakke punten), de potentiële gebruikers en de concurrentie. Wij rekenen tot slot de mogelijke vormen van herbestemming door in een exploitatiebegroting.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over herbestemmingsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.