Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de haalbaarheid van een nieuwe dienst, product of concept. Een haalbaarheidsonderzoek gaat onder andere in op de behoefte van potentiële afnemers, maar kijkt ook naar concurrentie, sterke en zwakke punten van de nieuwe dienst, product of concept en het onderscheidend vermogen ervan. Met onze haalbaarheidsonderzoeken krijgt u heldere conclusies en aanbevelingen waar u wat aan heeft.

Methoden van onderzoek

Er zijn vele mogelijkheden om het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De keuze voor de juiste onderzoeksmethode is afhankelijk van het doel, het betreffende product, dienst, concept en de beoogde doelgroepen. Wij zullen dit gezamenlijk met u in kaart brengen en adviseren over de meest wenselijke aanpak. Afhankelijk van het doel van het onderzoek en de bereikbaarheid van de doelgroep kan worden gekozen voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve vormen van dataverzameling. Denk hierbij aan vragenlijst onderzoek (online, schriftelijk of telefonisch), onderzoek op locatie zoals straatenquêtes of interviews met bepaalde doelgroepen. Op basis van uw vraagstuk en uw wensen en behoeften, kiezen wij de juiste methoden.

Wij hebben de samenwerking met Enneüs als zeer prettig en constructief ervaren. Er was sprake van een open en heldere communicatie. Er werd naar ons geluisterd en vervolgens werd hier ook iets mee gedaan. Ook complimenten over hoe de vaart in het proces werd gehouden.

Peggy Verbakel – Adviseur Economische zaken en Accountmanager bedrijven Gemeente Druten

Een ander veel gebruikt instrument is een onderzoekspanel. Wij hebben de toegang tot Nederlands grootste consumentenpanel; dit panel bestaat in totaal uit meer dan 250.000 leden. Binnen dit panel kunnen wij segmenteren op specifieke doelgroepen en testen we nieuwe producten, diensten of concepten door aan deze doelgroepen een aantal vragen voor te leggen.

Herbestemmingsonderzoek

Bent u geïnteresseerd in de herbestemmingsmogelijkheden van gebouwen (bijvoorbeeld monumenten, kerken of oude boerderijen) en wilt u onderzoek doen naar de haalbaarheid ervan? Dan kunnen wij een herbestemmingsonderzoek voor u uitvoeren.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over haalbaarheidsonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.