Communicatie onderzoek

Communicatie onderzoek kan worden ingezet om inzicht te krijgen in het effect van communicatiemiddelen en -boodschappen. Zonder de inzet van de juiste kanalen en zonder een goede communicatie, komt uw boodschap niet aan bij uw doelgroep en boekt u niet het gewenste resultaat. Wij ondersteunen organisaties met het uitvoeren van communicatie onderzoek. Onze communicatie onderzoeken dragen bij aan het benodigde inzicht. Aan de hand van deze inzichten helpen wij organisaties met het aanscherpen en verbeteren van hun communicatiestrategie.

Kennis-houding-gedrag

Voor de uitvoering van een communicatie onderzoek maken wij veelal gebruik van wetenschappelijke of theoretische modellen. Dergelijke modellen bieden een houvast waarmee een onderzoeksplan opgesteld kan worden en de validiteit (meten wat we beogen te meten) van een onderzoek beter kan worden geborgd.

Een veelgebruikt model om de effectiviteit van de communicatie te toetsen is het model van kennis, houding en gedrag. Dit werkt als volgt:

  • In de eerste fase wordt getracht via communicatie mensen te informeren.
  • Als mensen voldoende kennis bezitten is daarmee de basis gelegd voor de verandering van de houding in de gewenste richting.
  • En als mensen een positieve attitude hebben, zullen ze geneigd zijn het gewenste gedrag aan te nemen.

Het model van kennis, houding en gedrag kan goed gebruikt worden om onder andere de vragenlijst vorm te gaan geven.

Dataverzameling

De dataverzameling voor communicatie onderzoek kan plaatsvinden met diverse bekende methoden van dataverzameling. Denk hierbij aan schriftelijk en online onderzoek en meer kwalitatief onderzoek aan de hand van telefonisch onderzoek of face-to-face interviews. Veelal passen wij bij communicatie onderzoek een mix van methoden toe.

Expertise

Wij hebben zeer specifieke ervaring met communicatie onderzoek. Dergelijk onderzoek kan goed gecombineerd worden met onderzoek naar imago of naamsbekendheid. Wij nodigen u uit om diverse van onze voorbeeldcases te bekijken zodat u een goed beeld krijgt bij onze werkwijze en het type klanten waarvoor wij eerder communicatie onderzoeken hebben uitgevoerd.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over communicatie onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.