Burgerpeiling

Waarstaatjegemeente is dé website waar te zien is hoe u als gemeente presteert op maatschappelijke terreinen, zoals leefbaarheid, veiligheid, Wmo, Jeugdhulp en de dienstverlening. Als gemeente heeft u de opgave om uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van uw inwoners. Daarvoor is het van belang dat u weet hoe inwoners hierover denken. Om hier inzicht in te krijgen kunt u gebruik maken van de Burgerpeiling van VNG Realisatie. De resultaten van alle burgerpeilingen vindt u op Waarstaatjegemeente.nl. Naast de Burgerpeiling kunnen wij u ondersteunen met maatwerk inwonersonderzoeken.

Erkend onderzoekspartner van VNG Realisatie

Burgerpeiling

Uw onderzoek is bij ons in goede handen. Wij zijn lid van de MOA en een erkend onderzoekspartner van VNG Realisatie en geselecteerd om Burger- en Ondernemerspeilingen voor gemeenten uit te voeren. Wij werken conform de richtlijnen die door VNG Realisatie zijn opgesteld. Daarnaast is ons kwaliteitsmanagement systeem ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan een algemene kwaliteitsstandaard (en kwaliteitsbewaking) ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek.

De afgelopen jaren hebben wij diverse gemeenten geholpen met het uitvoeren van Burgerpeilingen en Ondernemerspeilingen. Dit naar grote tevredenheid van onze klanten. 

Dankzij de prettige samenwerking met volop persoonlijk contact met Enneüs hebben we de Burgerpeiling met een grote respons kunnen afronden. Door het geleverde maatwerk beschikken wij nu over een prettig leesbare en overzichtelijke rapportage.

Ria van der Laan – Manager Dienstverlening gemeente Midden-Drenthe

Wat kunt u met de Burgerpeiling?

De Burgerpeiling van VNG Realisatie is een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor inwonersonderzoek. Het stelt als doel een relatie te leggen tussen enerzijds sociale buurt- en persoonskenmerken en anderzijds de beleving van de leefomgeving en de mogelijkheden van de burger om bij te dragen aan buurtparticipatie, burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg. De volgende vier belangrijke maatschappelijke thema’s komen in de Burgerpeiling aan bod:

  • Woon- en leefomgeving
  • Relatie burger-gemeente
  • Dienstverlening
  • Zorg en welzijn

De modelvragenlijst kan worden uitgebreid met verdiepende modules en eigen maatwerkvragen. 

Burgerpeiling op maat voor uw gemeente

Naar onze mening is onderzoek per definitie maatwerk. Iedere gemeente heeft eigen doelstellingen, speerpunten en een lokale context waar wij met de opzet van het onderzoek rekening mee zullen houden. Wij zullen voor aanvang van het onderzoek dan ook diverse aandachtspunten met u afstemmen. Denk hierbij aan het toevoegen van eigen maatwerkvragen (zoals vragen over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de gemeente) en de wijze waarop de inwoners benaderd worden voor het onderzoek. Dit kunnen wij onder andere doen door inwoners een vragenlijst per post en per email op te sturen. Daarnaast werken wij veelal met een openbare link die (al dan niet met een QR-code) gedeeld kan worden via communicatiekanalen van de gemeenten (bv. via de eigen website of via de social media kanalen van de gemeente). Hiermee vergroten we het bereik van het onderzoek.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de Burgerpeiling, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).