Alumni onderzoek

Hogescholen en universiteiten leveren jaarlijks vele alumni af. Daarmee is de formele relatie tussen onderwijsinstelling en student voorbij, maar ontstaat er een nieuwe (meer informele) relatie. Dat ook die relatie van grote waarde kan zijn voor de hogeschool of universiteit, wordt steeds vaker ingezien door onderwijsinstellingen. Velen van hen werken daarom tegenwoordig ook met een alumnibeleid. En die ontwikkeling is niet alleen zichtbaar in het WO en HBO, maar ook in het MBO is alumnibeleid steeds vaker ingebed. Alumni onderzoek maakt veelal onderdeel uit van het alumnibeleid.

Alumni onderzoek vast onderdeel van het alumnibeleid

Onderdeel van het alumnibeleid is ook een periodiek alumni onderzoek. In zo’n onderzoek onder alumni kan teruggekeken worden, maar zeker ook is het van meerwaarde om vooruit te kijken.

  • Terugkijkend is het interessant om na te gaan in hoeverre alumni tevreden zijn over de opleiding die zij hebben gevolgd. En zouden zij, achteraf gezien, opnieuw kiezen voor de studie (en waarom wel/niet)? En hoe hebben zij de breedte, de diepgang en de moeilijkheidsgraad van de opleiding ervaren? Wat vonden zij van de verhouding tussen theorie en praktijk? En hoe zit het met de ervaringen van alumni aangaande de aansluiting tussen de competenties die worden vereist in de (werk)situatie en de competenties die zij hebben ontwikkeld tijdens hun opleiding? Dit soort vragen zijn terugkijkend erg interessant om de opleiding en de verschillende onderdelen daarin (bachelors, masters, tracks) continu te verbeteren.
  • Vooruitkijkend is er ook veel uit een alumni onderzoek te halen. Het is namelijk heel interessant om een relatie te blijven hebben met alumni en hen zo betrokken te houden bij de onderwijsinstelling. En dat kan veel verder gaan dan alumni eens te vragen om een gastlezing te verzorgen. Er is zoveel meer mogelijk om alumni actiever te betrekken bij (de doorontwikkeling van) het inhoudelijke curriculum en hen als ambassadeur in te zetten.

Met een alumni onderzoek van onderzoeksbureau Enneüs helpen we uw onderwijsinstelling om relevante informatie te vinden bij deze interessante groep afgestudeerden. We hebben volop voorbeeldcases beschikbaar en weten wat een vragenlijst voor een alumni onderzoek wel en juist niet moet bevatten.

De samenwerking met Enneüs hebben wij als zeer prettig en doeltreffend ervaren. De persoonlijke benadering, aanstekelijk enthousiasme en flexibele opstelling hebben ertoe geleid dat het onderzoek binnen de deadline succesvol is afgerond. We hebben hiermee een mooie stap in onze verdere professionalisering gezet.

Willemieke Baan – Beleidsontwikkelaar Kwaliteitsmanagement Rijksuniversiteit Groningen

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over alumni onderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.