Telefonisch onderzoek

Telefonisch onderzoek is een vorm van onderzoek waarbij per telefoon onderzoeksvragen worden afgenomen bij respondenten. Telefonisch onderzoek kan zowel een kwantitatief of kwalitatief karakter hebben. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Bij een kwantitatief onderzoek wordt gebruik gemaakt van een vooraf vastgelegde vragenlijst waarin voornamelijk gesloten vragen worden voorgelegd aan de respondent. Bij een onderzoek met een kwalitatief karakter gaan onze interviewers op basis van vooraf vastgelegde thema’s (interviewschema) een open gesprek aan met de respondent. Er kan dan door onze interviewers worden doorgevraagd op gegeven antwoorden als dat nodig is. Bijvoorbeeld om nog iets dieper op een onderwerp in te gaan of om bepaalde voorbeelden boven tafel te krijgen.

Wij beschikken over een eigen belteam die wordt bemand door speciaal getrainde interviewers. Onze interviewers hebben allemaal een basiscursus interviewtechnieken afgerond. Wij werken dus niet met een extern callcenter,  maar juist met eigen mensen om zo een hoge mate van kwaliteit te waarborgen.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten