Inwonerspanel

Organisaties die onderzoek willen doen onder potentiële klanten of specifieke doelgroepen, kunnen gebruik maken van ons inwonerspanel. Wij hebben de beschikking over een online panel dat in totaal uit meer dan 100.000 leden in Nederland bestaat. Dit inwonerspanel maakt het mogelijk om zeer gericht onderzoek te doen naar bijvoorbeeld imago of naamsbekendheid van een organisatie of bijvoorbeeld naar de haalbaarheid van een nieuw te introduceren product.

Segmentatie op doelgroepen

Met behulp van het inwonerspanel kunnen we op basis van uw gewenste doelgroep de juiste respondenten selecteren voor onderzoek. Gezien de grote omvang van het online panel, in combinatie met de uitgebreide ledenprofielen, zijn wij in staat elke gewenste steekproef samen te stellen. Van de leden in het panel zijn verschillende kenmerken bekend, zoals:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Postcode
  • Hoogst afgeronde opleiding
  • Nationaliteit
  • Gezinssamenstelling
  • Inkomensgroep
  • Type en soort woning
  • Hobby’s, vrije tijd en geloofsovertuiging

Bedrijvenpanel

Via dit inwonerspanel hebben we ook de beschikking over het grootste bedrijvenpanel van Nederland. Wij kunnen via dit panel vragenlijsten uitzetten onder diverse functionarissen (management, marketing, HRM, etc.) van Nederlandse bedrijven, gespecificeerd naar sector/branche, provincie, grootte bedrijf etc. Uiteraard zeer geschikt voor B2B onderzoek.

Betrouwbaar

Een onafhankelijke externe organisatie ziet erop toe dat het inwonerspanel te allen tijde representatief en betrouwbaar is. Zo is ieder panellid ‘double opt-in’ (iemand geeft actief aan deel te willen nemen aan een dergelijk panel).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten