Inwonerspanel

Organisaties die onderzoek willen doen onder potentiële klanten of specifieke doelgroepen, kunnen gebruik maken van ons inwonerspanel. Wij hebben de toegang tot Nederlands grootste onderzoekspanel en kunnen hiermee onderzoek doen in alle provincies en gemeenten van Nederland en zelfs naar specifieke doelgroepen. Dit inwonerspanel maakt het bijvoorbeeld goed mogelijk om een imago-onderzoek of naamsbekendheidonderzoek voor organisaties uit te voeren.

Betrouwbaar marktonderzoek

Om een betrouwbaar antwoord te geven op uw onderzoeksvraag, werken we met een onderzoekspanel waarmee we onderzoek kunnen doen onder een grote populatie en kunnen voldoen aan de ‘wetenschappelijke spelregels’ rondom betrouwbaarheid (het includeren van voldoende aantallen respondenten) en representativiteit (een goede afspiegeling van de onderzoeksdoelgroep, bijvoorbeeld naar geslacht of leeftijd).

Voldoende aantallen respondenten

Vaak kan met enkele honderden respondenten uit een specifieke groep (lees: een groep met bepaalde persoonskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, beroep, etc.) al een goed betrouwbaar beeld geschetst worden van hoe de doelgroep in zijn algemeenheid tegen een onderzoeksthema aankijkt.

Ledenprofielen

Per onderzoek kunnen we via de beschikbare ledenprofielen (gegevens als geslacht, leeftijd, woonplaats en opleidingsniveau, maar ook bijvoorbeeld gegevens over hun professie en geloofsovertuiging zijn bij ons bekend) een selectie maken van de juiste panelleden die we willen uitnodigen voor deelname aan een specifiek onderzoek. Zo kunnen we selecteren op kenmerken als:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Postcode
  • Hoogst afgeronde opleiding
  • Nationaliteit en/of migratieachtergrond
  • Gezinssamenstelling
  • Inkomensgroep
  • Type en soort woning
  • Hobby’s, vrije tijd en geloofsovertuiging

Gezien de grote omvang van dit panel, in combinatie met de uitgebreide ledenprofielen, zijn we in staat om op effectieve doch efficiënte wijze marktonderzoek te uit te voeren en online veldwerk van een hoog kwaliteitsniveau uit te voeren.

Online veldwerk van een hoog kwaliteitsniveau

Om richting onze opdrachtgevers de kwaliteit van de data die we via de panelleden verzamelen te garanderen, hanteren we ledenprofielen die gevalideerd zijn en die continu up-to-date worden gehouden. Onderzoeksbureau Enneüs werkt op deze manier aan eerlijk en betrouwbaar marktonderzoek, waarmee we onze opdrachtgevers al meer dan 15 jaar concrete handvatten voor beleidsvorming kunnen aanreiken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onderzoek via ons inwonerspanel, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten