Focusgroepen

Focusgroepen zijn groepsgesprekken met een specifieke doelgroep, denk bijvoorbeeld aan klanten, medewerkers of cliënten in de zorg. Een focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksmethode die uitermate geschikt is om diepgaande informatie te verzamelen over bepaalde onderzoeksthema’s. Het is goed mogelijk om deze methode aanvullend op vragenlijstonderzoek in te zetten. Op deze manier wordt zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verkregen.

Een focusgesprek staat onder leiding van een ervaren gespreksleider van Enneüs. Daarnaast is er een notulist van ons aanwezig. Bij een focusgroep zijn er ongeveer 6 tot 10 deelnemers aanwezig. Tijdens een focusgroep wordt er door de deelnemers over de onderwerpen gesproken, in een duidelijk constructieve setting en waarbij de gespreksleider interactie stimuleert om samen met de deelnemers tot verdiepende inzichten te komen.  

Wij beschikken over enkele ervaren en getrainde gespreksleiders die wij in kunnen zetten voor dit type onderzoek.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten