Deskresearch

Soms is alleen ‘primair onderzoek’ (met bijvoorbeeld behulp van vragenlijsten of interviews) doen niet nodig; beschikbare gegevens kunnen dan (vaak ten dele) gevonden worden in andere bronnen. Bijvoorbeeld door documentstudie, het ontsluiten CBS-Statline-data of data vanuit andere databronnen. Wij hebben in de loop der jaren de nodige infrastructuur ontwikkeld om dergelijke databronnen snel en effectief te ontsluiten, waardoor wij goede analyses kunnen doen zonder echt ‘het veld’ in te gaan. Wij spreken in dat geval van ‘deskresearch’.

Binnen het deskresearch wordt wel onderscheid gemaakt tussen intern deskresearch en extern deskresearch. Bij intern deskresearch bestuderen wij (bijvoorbeeld als basis voor een marktonderzoek) interne documenten zoals jaarverslagen, beleidsplannen, marketingplannen, jaarplannen, etc. Bij extern deskresearch kijken wij naar databronnen zoals CBS Statline of naar wetenschappelijke studies, afstudeerprojecten op universiteiten of andersoortige studies aangaande het onderwerp.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten