Duurzaamheid & MVO

Met onze onderzoeken helpen we organisaties om te verbeteren. Onze focus op verbetering gaat verder; we zetten ons graag in voor een betere maatschappij, een beter milieu en een beter klimaat. Dat doen we op verschillende manieren:

  • Richting onze klanten kiezen we ervoor om gebruik te maken van de digitale mogelijkheden als het kan. We geven de voorkeur aan communicatie per mail en digitale vormen van rapportage. Ook in het onderzoek zelf geven we de voorkeur aan digitale vormen van dataverzameling als dat kan en past bij de onderzoeksdoelgroep. Tevens benutten we graag de mogelijkheden die het beeldbellen ons vandaag de dag biedt. Op die manier minimaliseren we waar mogelijk onze Co2 uitstoot zo veel mogelijk.
  • Als we fysiek afspreken met onze klanten, dan reizen we milieubewust als dat kan. Waar mogelijk gebruiken we vervoersmiddelen die het meest milieuvriendelijk zijn. Zo pakken we de trein en een OV-fiets als dat kan, en laten auto’s op kantoor staan.
  • Op onze kantoren in Groningen en Utrecht proberen we allereerst zo veel mogelijk het verbruik van middelen te beperken. Dat betekent dat de lichten en verwarming uit staan in ruimtes die niet gebruikt worden en ook zijn we bijvoorbeeld terughoudend met het printen van materialen. Wanneer de toch afval hebben, scheiden we dit uiteraard. Maar ook geven we gebruikte producten graag een tweede kans. Zo schenken we onze oude hardware aan goede doelen waarmee zij een tweede leven krijgen en het milieu niet onnodig belast wordt.
  • We hebben als organisatie volop aandacht voor de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Via een aantrekkelijke regeling kunnen onze collega’s goedkoop sporten en uiteraard letten we scherp op de juiste arbo omstandigheden, stimuleren we beweging en juichen we gezonde voeding toe!
  • Naast de bewuste omgang binnen onze organisatie en richting onze klanten, zijn we een maatschappelijk betrokken organisatie. We geven jonge mensen graag de kans om zich te ontwikkelen. Zo geven we onbezoldigd gastcolleges bij onderwijsinstellingen en bieden we plaats voor meeloopstages en afstudeerplekken. Zo zijn we een erkend SBB-leerbedrijf en bieden daarmee (V)MBO-studenten een goede en veilige werkplek om zich te ontwikkelen in hun vak.
  • Doordat we maatschappelijke initiatieven ondersteunen die zich inzetten voor het goede doel en de breedtesport sponsoren, geven we ook mensen buiten onze organisatie de kans zich te ontwikkelen.

We blijven ons steeds verder ontwikkelen op dit vlak, en staan altijd open voor nieuwe suggesties waarop wij kunnen bijdragen aan een duurzame maatschappij.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten