Onderzoek onder 23.000 medewerkers van de Nederlandse brandweer

26 april 2021
onderzoeksbureau-opiniepeiling

Dit voorjaar rondden we een mooi onderzoek af onder in totaal 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland.

In opdracht van de Denktank Taakdifferentiatie brandweer voerden wij een opiniepeiling uit. De Denktank had namelijk van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de opdracht gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken om een fundamenteel onderscheid te maken tussen brandweervrijwilligers en beroepsmedewerkers, om te voldoen aan Europese wet- en regelgeving. De Denktank kwam tot een denkrichting gekomen vroeg onderzoeksbureau Enneüs een opiniepeiling uit te voeren naar de meningen van alle repressieve brandweermedewerkers over deze denkrichting, middels een online enquête.

De opiniepeiling is gehouden onder meer dan 23.000 repressieve brandweermedewerkers, verdeeld over de 25 Veiligheidsregio’s in heel Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen hoe repressieve brandweermedewerkers van alle Veiligheidsregio’s aankijken tegen de verschillende onderdelen van de oplossingsrichting. Met het zorgvuldig opgezette onderzoek en de uitgebreide terugkoppeling van de resultaten, hebben we scherp en volledig in beeld kunnen brengen hoe de onderzoeksdoelgroep tegen dit vraagstuk aankijkt.

We waren op zoek naar een onderzoekbureau dat ons professioneel kon ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een opiniepeiling onder meer dan 20.000 medewerkers. Enneüs heeft ons daar naar volle tevredenheid in ondersteund. Door de professionele, proactieve en flexibele inzet van Enneüs is het traject binnen de tijd succesvol afgerond.

Roderik Kouwenhoven – Secretaris Denktank Taakdifferentiatie brandweer

Delen via: