Over Enneüs

Enneüs is een onderzoeksbureau dat vooral actief is voor overheden en sociaal-maatschappelijke organisaties. Wij bieden inzicht in prestaties en ervaringen en adviseren organisaties om de effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Wij houden ons bezig met onderzoek onder doelgroepen, marktonderzoek, beleidsonderzoek en advies. Dit doen wij onder andere voor gemeenten, ministeries, rekenkamers, maatschappelijke organisaties zoals onderwijsinstellingen, waterschappen, woningcorporaties en bibliotheken en organisaties die werkzaam zijn op het raakvlak van werk & re-integratieduurzaamheid & energie en bouw & infrastructuur.

Onderzoeksbureau overheid, onderwijs en zorg

Wij werken landelijk en hebben vestigingen in Groningen en Utrecht. Wij zijn zeer ervaren met onderzoek onder doelgroepen zoals bijvoorbeeld klanten, medewerkers, inwoners en bedrijven. Wij beheersen alle geijkte methoden en technieken van onderzoek die van een professioneel onderzoeksbureau verwacht mogen worden. Denk hierbij aan onderzoeksmethoden zoals schriftelijk, online of telefonisch vragenlijstonderzoek, face-to-face en telefonische interviews, focusgroepen en deskresearch.

Wij hebben onze dataverzamelingsprocessen volledig geoptimaliseerd. Wij beschikken onder andere over eigen enquêtesoftware voor online onderzoek en een online dashboard voor real time rapportages. Voor al het drukwerk en de verzending van schriftelijke vragenlijsten werken wij samen met PostNL.

Onze medewerkers beheersen een mix aan specialismen. Afhankelijk van uw onderzoeksvraagstuk zetten wij de juiste medewerkers in. Denk hierbij aan onderzoekers, data-analisten, interviewers en adviseurs.

Wij merken dat wij op inhoud en ervaring een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor organisaties. Onze klanten waarderen ons werk als persoonlijk, verfrissend en kundig. Zie ook enkele voorbeeldcases en quotes van onze klanten.

Certificeringen

  • Onze processen en procedures zijn volledig ingericht op de richtlijnen van de AVG.
  • Ons kwaliteitssysteem is conform de ISO-normen 20252 (marktonderzoek) en 27001 (informatiebeveiliging en privacy) ingericht.
  • Wij zijn verder aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit betekent dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot marktonderzoek en statistiek.
  • Sinds 2017 hebben wij het Fair Data Keurmerk, dat betekent dat wij aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens voldoen. Uw onderzoek is bij ons dus in veilige handen.

Apart merk voor de zorg: Onderzoeksbureau ZorgfocuZ

Enneüs is een onderzoek- en adviesbureau dat vooral actief is voor overheden en sociaal-maatschappelijke organisaties. Wij werken voor bijvoorbeeld de (landelijke) overheid, provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en culturele instellingen. Maar ook doen we veel projecten in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Deze organisaties bedienen we vanuit onderzoeksbureau ZorgfocuZ. ZorgfocuZ is een onderzoeksbureau gericht op onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een specifieke onderzoeksvraag of een vraagstuk waarvan u wilt weten of wij u hierbij van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek.

U kunt ons bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten