Over Enneüs

Enneüs is een onderzoeksbureau met vestigingen in Groningen en Utrecht; wij werken voornamelijk voor overheden en organisaties in het sociaal maatschappelijk domein. Wij bieden inzicht in prestaties en ervaringen en adviseren organisaties om de effectiviteit en kwaliteit te verbeteren. Wij voeren klantenonderzoek, medewerkersonderzoek, marktonderzoek en beleidsonderzoek uit. Dit doen wij onder andere voor gemeenten, ministeries, rekenkamers, maatschappelijke organisaties zoals onderwijsinstellingen, waterschappen, woningcorporaties en bibliotheken en organisaties die werkzaam zijn op het raakvlak van duurzaamheid & energie en bouw & infrastructuur.

Onderzoeksbureau overheid, onderwijs en zorg

Wij werken landelijk en hebben vestigingen in Groningen en Utrecht. Wij zijn zeer ervaren met onderzoek onder doelgroepen zoals bijvoorbeeld klanten, medewerkers, inwoners en bedrijven. Wij beheersen alle geijkte methoden en technieken van onderzoek die van een professioneel onderzoeksbureau verwacht mogen worden. Denk hierbij aan onderzoeksmethoden zoals schriftelijk, online of telefonisch vragenlijstonderzoek, face-to-face en telefonische interviews, focusgroepen en deskresearch.

Efficiënte processen

Wij hebben onze dataverzamelingsprocessen volledig geoptimaliseerd. Wij beschikken onder andere over eigen enquêtesoftware voor online onderzoek en een online dashboard voor realtime rapportages. Voor al het drukwerk en de verzending van schriftelijke vragenlijsten werken wij samen met PostNL.

Onze medewerkers beheersen een mix aan specialismen. Afhankelijk van uw onderzoeksvraagstuk zetten wij de juiste medewerkers in. Denk hierbij aan onderzoekers, data-analisten, interviewers en adviseurs. Wij merken dat wij op inhoud en ervaring een waardevolle aanvulling zijn voor veel van onze opdrachtgevers. Onze klanten waarderen ons werk als persoonlijk, verfrissend en kundig. Zie ook onze uitgebreide portfolio met uitgewerkte voorbeeldcases en ervaringen van onze klanten.

Certificeringen

Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ISO 20252 / ISO 27001 / ISO 9001 / NEN 7510 gecertificeerd!

  • Het ISO 20252 certificaat geeft aan dat ons managementsysteem voldoet aan een algemene kwaliteitsstandaard (en kwaliteitsbewaking) ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek.
  • Het ISO 27001 certificaat geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan alle (internationale) normeisen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

  • Het ISO 9001 certificaat geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de behoeften van onze klanten.
  • De NEN 7510 geeft aan dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan zorgspecifieke informatiebeveiligingsmaatregelen.

Tevens zijn wij aangesloten bij de Markt Onderzoek Associatie Nederland (MOA). Dit betekent dat wij ons houden aan alle gestelde gedragscodes en richtlijnen met betrekking tot marktonderzoek en statistiek. Vanuit de MOA hebben wij het Fair Data keurmerk: een kwaliteitsoordeel dat stelt dat wij op een verantwoorde manier omgaan met data, privacy en persoonsgegevens. Zo weet u altijd dat uw (vertrouwelijke) informatie bij ons in goede handen is!

Apart merk voor de zorg: Onderzoeksbureau ZorgfocuZ

Enneüs is een onderzoeks- en adviesbureau dat vooral actief is voor overheden en organisaties uit het sociaal-maatschappelijke domein. Wij werken voor bijvoorbeeld de (landelijke) overheid, provincies, gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en culturele instellingen. Maar ook doen we veel projecten in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein. Deze organisaties bedienen we vanuit onderzoeksbureau ZorgfocuZ. ZorgfocuZ is een onderzoeksbureau gericht op onderzoek in de zorg- en welzijnssector en het sociaal domein.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een specifieke onderzoeksvraag of een vraagstuk waarvan u wilt weten of wij u hierbij van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag met u in gesprek. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten