Onderzoeksbureau Enneüs – specialist in draagvlakonderzoek / draagvlakmeting

27 december 2019

Nederlandse gemeenten lopen geregeld tegen conflicterende belangen aan van verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld bij projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, als het gaat om het beleid rondom een eventuele koopzondag of bijvoorbeeld voor de aanleg van een windpark of zonneweide. Enneüs heeft 10 jaar ervaring op dit vlak.

Draagvlakonderzoeken zijn niet te onderschatten onderzoeken. Het is veel meer dat alleen een vragenlijst uitzetten onder doelgroepen. Zorgvuldigheid in de opzet en uitvoering is essentieel, als hierin steekjes worden laten vallen dan kan het hele onderzoek aan acceptatie verliezen. Onderzoeksbureau Enneüs uit Groningen / Utrecht is expert in draagvlakonderzoek. Bekijk onze concrete cases en klant-reviews op deze portfoliopagina. 

Op onze speciale website www.draagvlakonderzoek.nl zijn ook filmpjes te vinden van onze draagvlakmetingen, want het interessante aan dit soort onderzoeken is dat de (lokale en landelijke) media altijd over de schouder van dit soort onderzoeken meekijken!

Delen via: