Onderzoek veiligheidsregio

8 september 2022

Het is alweer twee jaar geleden dat wij in opdracht van het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) onderzoek deden onder alle 23.000 repressieve brandweermedewerkers die Nederland kent. We schreven er destijds over op onze website en de resultaten werden gepubliceerd door de NOS. Ook Nieuwsuur besteedde er in een uitzending aandacht aan. Voor de uitvoering van dit onderzoek veiligheidsregio werkten wij samen met alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland, maar ook voor specifieke veiligheidsregio’s bieden wij verschillende vormen van onderzoek.

Onderzoek Veiligheidsregio Utrecht

Naast het grote landelijke onderzoek voeren wij al onderzoek uit voor verschillende specifieke veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld voor de Veiligheidsregio’s Utrecht en Groningen. Zo deden wij voor de Veiligheidsregio Utrecht een evaluatie ten aanzien van de repressieve huisvesting. Van de 26 gemeenten in de regio deden er 20 mee aan het onderzoek. We leverden een samenvattende rapportage op die is besproken tijdens een vergadering van het algemeen bestuur.

Onderzoek Veiligheidsregio Groningen

Voor de Veiligheidsregio Groningen deden we in 2020 onderzoek naar het risicobewustzijn. Daar schreven we ook over op onze website. Bij dit onderzoek is gekeken of mensen zich bewust zijn van de risico’s die zij lopen in hun directe woon- en leefomgeving. Dit onderzoek betrof een 0-meting, en in het najaar van 2022 staat de 1-meting op de planning. Bij deze tweede meting nemen we ook actuele onderwerpen mee in het inwonersonderzoek, zoals het kennisniveau en de percepties ten aanzien van de inmiddels verplicht gestelde rookmelder in huis. We zijn dan ook benieuwd of verschillen zichtbaar zijn ten opzichte van de eerdere meting van twee jaar geleden.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bent u werkzaam bij een veiligheidsregio en wilt u meer weten over de onderzoeksmogelijkheden bij onderzoeksbureau Enneüs? Of heeft u al een concrete vraag voor een onderzoek veiligheidsregio? Neem dan contact op met onze collega’s Ben Wormmeester of Imme van der Velde, of bel ons op 050 – 711 52 55.

Delen via: