Onderzoek naar doelen van afvalpreventie en afvalscheiding

Vanuit de Rijksoverheid zijn de zogenaamde VANG-doelstellingen ontwikkeld waar gemeenten aan moeten gaan voldoen. Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Het gaat hierbij om het verbeteren van de afvalpreventie en -scheiding van huishoudelijk afval. Enneüs ondersteunt gemeenten met het verkrijgen van de juiste inzichten.

Onderzoek naar doelen van afvalpreventie en afvalscheiding

Gemeenten zijn druk doende met het toepassen van maatregelen gericht op gedragsverandering bij inwoners als het gaat om het scheiden van afval. Om vast te kunnen stellen of de gemeente op de goede weg is (worden de doelen wel behaald?), is onderzoek nodig. Enneüs heeft een onderzoeksinstrument ontwikkeld waarmee gemeenten de voortgang van deze doelen kunnen meten. Het onderzoek geeft inzicht in ervaringen van inwoners en actuele scheidingspercentages. Wij zetten deze resultaten af tegen de beleidsdoelen van de gemeente om vast te kunnen stellen of doelen worden behaald of niet. Wij brengen in kaart waar het goed gaat en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Kunnen wij uw gemeente helpen?

Wilt u als gemeente ook meer (of beter) inzicht in uw doelen ten aanzien van afvalpreventie en afvalscheiding?  Neem dan contact met ons op. Wij praten u graag bij over de mogelijkheden. U kunt telefonisch contact opnemen via 050 – 711 52 55, een e-mail sturen naar m.bloem@enneus.nl of een bericht achterlaten via het contactformulier.