Onderzoek naar communicatie in relatie tot Omgevingswet

10 februari 2021
bewonersonderzoek

In 2022 is het eindelijk zover. Het heeft even geduurd, maar de Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 haar intrede doen. Met de Omgevingswet in aantocht wordt communicatie en participatie met belanghebbende partijen door de (lokale) overheid nog belangrijker. Bij nieuwe (ruimtelijke) plannen en projecten is het meenemen van stakeholders van cruciaal belang en niet langer vrijblijvend. Maar hoe doe je dat nou precies? En hoe zorg je dat de kwaliteit van de communicatie goed is?

Onderzoek naar communicatie en participatie

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig en wij kunnen u vertellen dat er geen one size fits all formule bestaat. Het door ons vrij recent uitgevoerde rekenkameronderzoek in Hardenberg naar communicatie en participatie bij ruimtelijke projecten onderschrijft dat. Ook het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Ruimte voor inbreng’ dat dinsdag jongstleden in de openbaarheid kwam laat dat zien. In Hardenberg hebben wij de communicatie en participatie op basis van vier casussen onder de loep genomen. Centraal stond de vraag: hoe kan de gemeente stakeholders effectief en tijdig betrekken bij de voorbereiding, totstandkoming, invoering en uitvoering van ruimtelijk beleid en/of ruimtelijke voorzieningen? Op voorhand een ambitieuze vraag om te beantwoorden en dat is ook gebleken, ondanks een in onze ogen goed doordachte onderzoeksaanpak voorafgaand aan het project. De (inhoudelijke) complexiteit en de hoeveelheid uiteenlopende belangen van stakeholders maken dat communicatie en participatie binnen ruimtelijke projecten niet voor één gat te vangen zijn. Wel zijn wij ervan overtuigd dat onze acht tips niet alleen de gemeente Hardenberg, maar alle lokale en centrale overheden concrete handvatten geven om mee aan de slag te gaan.

Delen van ervaringen

Wij blijven ons vanuit onderzoeksbureau Enneüs de komende jaren bezighouden met onderzoeksvraagstukken die raakvlakken hebben met communicatie, participatie en de kaders van de omgevingswet. Projecten die we op dit raakvlak uitvoeren of hebben uitgevoerd zijn onder andere:

  • Evaluatief (casus)onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie en participatie (bijvoorbeeld vanuit discours analyse). 
  • QuickScan(s) naar de kwaliteit van de communicatie en participatie.
  • Grootschalig communicatieonderzoek naar wensen en behoeften van stakeholders over in te zetten communicatiemiddelen (frequentie, boodschap, mate van betrokkenheid, etc.).
  • Projecten die we in samenwerking met masterstudenten van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen uitvoeren.

Kunnen wij u helpen?

Als organisatie blijven wij bovenmatig geïnteresseerd in de introductie van de Omgevingswet en hoe overheidsorganen hier in de voorbereiding en praktijk mee omgaan. We zullen u via onze website en andere communicatiekanalen op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen. Wilt u alvast meer weten? Neem dan contact op met onze collega Arjan Rozema (a.rozema@enneus.nl of 06 – 47 80 68 11) die u graag te woord staat!

Delen via: